Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
7. juli 2020

Med stitunnelen kan der sættes endnu et flueben ved en del af udbygningsprojektet. Og der er også god aktivitet på andre dele af projektet, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Støjskærmen

Arbejdet med etableringen af en cirka 550 meter lang støjskærm, der etableres på østsiden af rute 11 fra krydset ved Nørremarksvej i nord til den nye Stærevej ved Skovgrillen, er godt i gang. Støjskærmens stålsøjler er etableret og kan ses langs vejen. Til efteråret i slutfasen af projektet bliver støjskærmens kassetter monteret.

Åbnes sidst på sommeren

I den sydlige del af anlægget er to nye shunts uden om rundkørslen blevet asfalteret, og vejanlægget ser nu ret færdigt ud. Inden det kan bindes sammen med den eksisterende vej og tages i brug, er der dog en række mindre opgaver, som skal udføres. Forventningen er, at der kan åbnes op for vejanlægget i slutningen af sommeren. I den modsatte ende af udvidelsesstrækningen krydses rute 11 af en jernbaneoverskæring, som skal ombygges, når vejen udvides med to nye spor.

Bredeste overskæring i DK

”Vi ser ind i et efterår, hvor vi forventer at ombygge jernbaneoverskæringen, der er ret kompleks, og så vidt vi ved, bliver det landets bredeste jernbaneoverskæring. Inden vi kan begynde ombygningen, er der en omfattende myndighedsgodkendelsesproces, som vi arbejder intenst på at komme igennem,” fortæller Mike Boesen.

Vil give store gener

Ombygningen vil betyde store gener for både trafikanter og for togtrafikken.
”Allerede nu kan vi sige, at ombygningen af jernbaneoverskæringen vil få store trafikale konsekvenser for trafikken både for biltrafikken men også togtrafikken, når vi lukker sporet for at kunne arbejde. Vi arbejder fokuseret på at planlægge anlægsarbejdet og trafikafviklingen, så generne kan håndteres bedst muligt,” siger Mike Boesen.

Projektperiode

Udbygningen af rute 11 gik i gang i foråret 2019, og projektet ventes afsluttet sidst på efteråret 2020.

Annonce