Hvor ligger besparelserne på fjernbetjent borgerservice?

/Hvor ligger besparelserne på fjernbetjent borgerservice?

Annonce

Hvor ligger besparelserne på fjernbetjent borgerservice? 2018-11-13T13:23:35+00:00

Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 13. nov.

-Hvor er besparelserne?

Det spørgsmål stiller byrådsmedlem Anders Rohr Jørgensen, Ribe (V), sig selv, og han agter også at rejse det i udvalget for social og arbejdsmarked på næste møde.

Spørgsmålet er affødt af, at kommunens forvaltning som et led i sparebestræbelserne har foreslået, at borgerservice i Ribe og Bramming gøres fjernbetjent forstået på den måde, at når borgerne kommer i borgerservice i de to byer, skal de kommunikere med medarbejderne i Esbjerg via en skræm. Som det er nu, befinder medarbejderne sig fysisk i de to byer.

Hele 2019 er sat af til et forsøg, hvor der bliver opsat skærme på de lokale kontorer for borgerservice, men ved siden af skærmene vil der være bemandet betjening, så borgerne selv kan bestemme, om de vil bruge den digitale version eller den, hvor der er en person til stede.

Når året er omme, skal forsøget evalueres.

– Men mit spørgsmål er, hvori ligger besparelsen. For personalet skal jo være til stede det ene eller andet sted, for at betjene borgerne. I dag er personalet fysisk til stede i enten Bramming eller Ribe, men skal borgerne betjenes, skal der jo være en person til det, og det giver vel ikke meget besparelse at flytte personen til Esbjerg.

– Det vil jeg gerne have svar på, siger Anders Rohr Jørgensen, der samtidig peger på, at den digitale løsning kan have den fordel, at man måske kan udvide åbningstiderne på borgerservice både i Ribe og Bramming.

Egentligt skulle udvalget for social og arbejdsmarked have haft en orientering om den digitale borgerservice på dets møde tirsdag, men sagen blev udsat, fordi der var en meget lang dagsorden, og man ønskede ikke at haste sagen igennem.

 

Annonce