Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, fredag den 26. juni

Personkredsen bag den planlagte historie- og aktivitetspark i Ribe, er kommet et godt skridt nærmere en realisering af planerne i og med, at der er kommunal opbakning til projektet. Den kommunale opbakning viser sig bl.a. i, at byrådet har tilkendegivet, at det vil stille det nødvendige areal til rådighed for projektet.

Tanken er, at bl.a. fonde skal søges om penge til projektet, og langt de fleste fonde ser meget på, om der er lokal og kommunal støtte til de projekter, de i givet fald skal støtte.

Som beskrevet andet sted på siden er det meningen, at der skal laves et projekt til 11 millioner kroner, som skal tilgodese ikke alene børnene men alle ”lige fra vugge til grav”, som det blev sagt ved præsentationen af projektet.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er meget positiv overfor ideen: – Det ser fantastisk spændende ud. Det vil absolut være med til at give hele kommunen en helt ny attraktion. hvis det lykkes at samle midlerne ind.

– Det er et både visionært og spektakulært projekt, og jeg fornemmer, at idemagerne er fortrøstningsfulde m.h.t. at samle bidrag ind. Allerede inden præsentationen havde de samlet en del opbakning, og det vidner om stor interesse.

Hvad siger kommunen til det?

– Vi har jo ikke haft mulighed for at forholde os til det. Vi har tilkendegivet, at vi stiller arealet til rådighed. Vi har skaterbanen der, og den ligger i naturlig forlængelse af den nye historie- og aktivitetspark.

Det er jo mange penge, der skal samles ind.

– Næste step er, at initiativtagerne skal forsøge at få endnu mere lokal opbakning og støtte fra fonde, der kan se perspektiverne i projektet. Vi må se om det lykkes, og ellers må vi jo sættes os og se, hvad vi kan gøre ved det, siger borgmesteren.

Annonce