Stor investering giver mange fordele for brugerne af fjernvarme

Hjem/Stor investering giver mange fordele for brugerne af fjernvarme

Annonce

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune og Ove Detlevsen. Mandag den 12. august.

Ved at investere 25 millioner kroner, kan Ribe Varmeværk ikke alene optimere produktionen, men på værket kan man også nedsætte brugen af fossile brændstoffer og dermed mindske udledningen af CO2. Det betyder, at varmeværket kan følge regeringens og kommunens bestræbelser på med tiden at nå en varmeproduktion, der er CO2-neutral.

Byrådets økonomiudvalg har netop sagt god for planerne ved at stille en kommunegaranti for de 25 millioner kroner, varmeværket skal låne til finansieringen af projektet.

Projektet består i installering af varmepumper, lavtemperaturvekslere samt bygning af en ny akkumuleringstank ved siden af den bestående.

Det er beregnet, at efter forrentning og afskrivning på den investerede kapital, vil investeringen give en driftsøkonomisk besparelse på 2,7 millioner kroner per år. Investeringen vil således have tjent sig hjem på godt ni år. Selve lånet optages med en løbetid på 20 år.

Byrådet har dog valgt at sætte det bidrag, varmeværket skal betale til kommunen for kommunegarantien, op fra 0,75 til 1,0 procent. Det hænger sammen med en risikovurdering. Risikoen er ifølge økonomiudvalgets dagsorden ikke særlig stor.

– Det er i bund og grund et rigtig godt projekt, men Ribe Fjernvarmeværk er også ramt af, at man på landsplan har fjernet tilslutningspligten. Det betyder, at værket ikke kan være så sikker på at have sine kunder som tidligere. Vi skal som byråd gå ind og lave en konkret risikovurdering. Med bortfald af tilslutningspligten er risikoen øget en smule, og det er nogle af de vurderinger, der er lagt til grund for stigningen i afgiften for garantien. Men der er tale om en rigtig god løsning for fjernvarmekunderne, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Projektet indebærer, at varmeværket skal udvide en smule ind i den skov, der omgiver varmeværket. Der er tale om, at værket skal bruge omkring 0,3 hektar. Det kræver en ny lokalplan for området, der skal drøftes i udvalget efter udvalget for plan- og miljø har sagt ja til planen.

Akkumuleringstanken tænkes opført bagest i billedet ved siden af den eksisterende

 

Annonce