Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
11. maj 2022

I efteråret anlagde Esbjerg Kommune et nyt sandfang i Kongeåen – umiddelbart øst for motortrafikvejen. Begrundelsen for dette anlægsarbejde var, at den megen sand, som Kongeåen fører med sig fra Øst mod vest skulle fanges, inden den fortsatte mod Kongeåslusen. Det var et projekt, der skulle sikre, at åen ville få friere løb ud i Vadehavet – og hindre tilsanding på begge sider af diget.
Derfor var det naturligvis spændende for Esbjerg Kommunes medarbejdere at aktivere tømningen af sandfanget – og glæden var naturligvis stor, da de oppumpede vandmasser indeholdt store mængder af sand.
Da RYK IND RIBE var forbi sandfanget, fik vi oplyst, at der skal pumpes et stykke tid endnu. Et bassin er allerede fyldt op med oppumpet sand – og der var godt gang i det andet bassin.

Annonce