Project Description

Tekst: Hasse Jørgensen foto: privat
3. april 2021.

Danni gør en forskel.

På redaktionen kommer der mange gode forslag. Borgerne i byen er gode til at hylde andre for en ekstra indsats, og som Arne Thomsen Ribe fremhæver, er der særligt én, der har gjort meget for at ”holde sammen” på borgerne i en svær tid samtidig med, at frisk luft, affaldsindsamling, og gåture sammen blev en vigtig del for mange borgere.

Arne Thomsen har foreslået DGI instruktører Danni Callesen til en ”erkendtlighed” for sin indsats til glæde for mange.

Arne Thomsen begrunder det med følgende:

”Da Danmark lukkede ned første gang d. 12. marts 2020, aktiverede han først Ripenserne med indsamling af skrald til glæde for hele byen og ikke mindst for familierne med børn som fik stor glæde af at kunne være fælles om noget, hvor man ellers var tvunget til indendørs aktiviteter. Tydeligt et kæmpe hit. Vinteren 20-21 oprettede han hold hvor man kunne melde hvor langt man var gået de enkelte dage, også en aktivitet som fik mange som man ellers ikke kom med ud, også det blev et hit. Sidst men ikke mindst, turene i Tange skov for børn og voksne for at tælle refleksbrikker, igen kvalitetstid for store og små. Sjældent har en enkelt person skabt så mange aktiviteter for folk i byen, en ildsjæl af de sjældne og derfor synes jeg at han burde hædres på en eller anden måde. Hvordan eller om der er interesseret for at gøre noget ved jeg ikke men jeg håber at der kunne findes en måde.”

Jamen det er der da. På redaktion har vi tidligere bragt reportager fra Danni Callesens indsats for at hjælpe andre, og med baggrund i Arne Thomsens indstilling, har vi besluttet, at RYK IND RIBE vil overrække Danni den udlovede gavekurv for sin indsats for byen.

Som tidligere beskrevet, vil vi hvert forår og efterår på denne måde præmiere en borger, der gør en speciel indsats.

 

Annonce