Mellem 80 og 90 gange om dagen kom lastvogne med sand!

/, Nyheder/Mellem 80 og 90 gange om dagen kom lastvogne med sand!

Annonce

Mellem 80 og 90 gange om dagen kom lastvogne med sand! 2018-12-06T14:17:18+00:00

Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman  – René Jørgensen (solskins foto)
6. december 2018

RYK IND RIBE havde ”læst” vejrudsigter – og kan derfor med de sidste 3 billeder vise optagelser i solskin af arbejdet med spunsvæggen på sydsiden af Ribe Å (fotograferet tirsdag).
Projektleder Casper Ohm fortalte deltagerne på informationsmødet i Brorsonsminde om opgaven med at bygge en midlertidig vej på en marskbund – og så samtidig få opgaven at skulle lave spunsvægge i afstand fra åbrinken. Dimensionerne skal passe, når op til 18 m lange spunsjern skal på plads med en maksimal tolerance på 30 mm ( de sidste målinger viser 15 mm).
De midlertidige broer får en længde på godt 42,5 m, idet der er indkøbt et ekstra fag for at nå helt over åen.

Forstyrrede trafikken minimalt

Barslund A/S vandt opgaven med at anlægge den midlertidige vej – og gjorde en dyd ud af at forstyrre trafikken mindst muligt. Således var det kun nødvendigt at have hastighedsbegrænsning, mens fundamentet til skure og pavilloner blev placeret og tilsluttet. Der er siden kommet mellem 80 og 90 lastvognstog dagligt med sand fra området vest for Storkesøen – omregnet til 25.000 m3. Og så er der kommet større sten til kanter og sider.
”Vi mangler endnu at få kørt godt 6.000 m3 på – og dertil kommer en helt anden blanding af sand / grus omkring spunsvæggene, så vandet lettere kan ledes bort,” forklarede Casper Ohm, som forventer, at Barslund kan trække maskiner og udstyr tilbage senest d. 19 december.

Håber på begrænset oversvømmelser af bagvand

Casper Ohm håber på, at naturen vil lægge sig op ad beregningerne, så vejen kun sætter sig ½ meter – og at evt. forhøjet bagvand kun vil forekomme i kortere perioder. Der er etableret afløbsgrøft (til at afværge stillestående vand) – og regnvandsbassin på området, som skal genskabes efter byggeperioden. Alle arbejder gennemføres med respekt for ”Natura 2000” og de plante- og dyrearter, som vil være berørt af byggeriet.

Annonce