Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, torsdag den 19. september

Lokalråd Ribe Midt har haft et travlt år.

Det kunne formanden Niels Frederiksen oplyse på rådets årsmøde, der havde samlet omkring 50 mennesker i Seminariehuset.

Men hvem og hvad er lokalrådet?

Det er bindeleddet mellem kommunen og borgerne, og det er et råd, der tager mange sager op, og som er sammensat af folk, der er udpeget af grundejerforeninger, beboerforeninger og lignende.

Rådet dækker Ribe midtby, Tangekvarteret, Nørremarken, Klostermarken, Damhus, og Lustrup. Tilsvarende råd findes for Ribe nord og Ribe syd.

Niels Frederiksen kunne fortælle, at rådet har holdt 12 møder, hvortil kommer en del møder med kommunale udvalg og lokalrådene i nord og syd, ligesom lokalrådet deltager i Ribe Byforum.

Desuden er rådet høringsberettiget ved eksempelvis udarbejdelser af lokalplaner og kommuneplaner.

Af sager, som Lokalråd Ribe Midt har arbejdet med, kunne Niels Frederiksen eksempelvis nævne de trafikale forhold, planerne for jernstøberiets grund, digital borgerservice, familiepark ved Ribelund, broen fra byferien til kirkegården, udviklingsplaner for Skibbroen, stiforbindelse fra Ribe til Kammerslusen, der er sat lidt på standby på grund af vej- og broprojektet, Mølledammen, madpakkehuset på legepladsen ved Brorsonsvej og forskønnelsen af Holmen (Bostons Gård).

Tunnel under A11

Også en mulig tunnel fra Holmevej til Bjerrumvej under hovedvej 11 har rådet været med i, og Willi Weber kunne fortælle, at omkring 100 cyklister og fodgængere passerer hovedvej 11 på det sted dagligt.

Han betegnede det som en skrækoplevelse at se, når det sker, for der kommer rigtig mange biler og ikke mindst lastbiler på hovedvejen.

Willi Weber kunne i øvrigt fortælle, at den forundersøgelse, som Peter Laursen fra fa. Ib Laursen har tilbudt at betale, betales af Vejdirektoratet.

Forundersøgelsen skal fastslå, hvor en eventuel tunnel mere nøjagtig skal placeres.

Læs mere om lokalrådet

På Lokalråd Ribe Midt’s hjemmeside – www.lokalråd-ribe-midt.dk – kan du læse meget mere om lokalrådet og hvem der sidder i rådet og dermed repræsenterer borgerne overfor kommunen i det område, rådet dækker rent geografisk.

Annonce