Har du interesse for historien om Ribe Marsken – så tag en tur forbi Ydre Bjerrum og se nærmere på www.landskabsgang.dk

Hjem/Artikler, Nyheder/Har du interesse for historien om Ribe Marsken – så tag en tur forbi Ydre Bjerrum og se nærmere på www.landskabsgang.dk

Annonce

Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
16. juli 2019

RYK IND RIBE har tidligere anbefalet læserne at køre med grusvejen Ydre Bjerrum fra Kammerlusen til Sdr. Farup eller omvendt, idet der her ligger utrolig megen historie gemt – men også muligheden for at møde dyr på markerne, som nysgerrigt følger jer tæt.

Grusvejen fører gennem et unik område

På en sandbanke ligger gården Yder Bjerrum – en placering, som før 1855-1856 var central i forhold til sejladsen til Ribe, idet åen løb ud i Vadehavet lige ved.

Gården ligger hævet – nu beskyttet af Ribe-Diget – på adressen Yder Bjerrum Vej 6

Her ses det gamle åløb med placeringen af Ydre Bjerrum

I dag kan det være vanskeligt at se det gamle åløb, som blev erstattet af en nordligere placeret kanal med mere direkte adgang til Ribe.

I dag er gamle åløb vanskeligt at få øje på – blev erstattet af kanalen øverst tv.

Luftfoto viser tydeligt aftegningen af det gamle åløb

Ubeskyttet placering

Gården på sandbanken var ganske truet af det almindelige højvande, men især stormfloderne.

Køerne har travlt med at græsse foran gården, som gårdjer Ove Tobiasen driver

Yder Bjerrum drives i dag som landbrug, men byder på en spændende historie, som er værd at læse – det handler om bla. om en central placering som trafikknudepunkt med bla. Bjerrum Kro.

Husdyrene er opmærksomme

Hov, hvad er nu det?

Der er masser af får og lam – og især lammene er nysgerrige

Vil du vide mere

Se: https://www.landskabsgang.dk/

Landskabsgang er skabt af Øster Vedsted Fællesråd og private med støtte fra Esbjerg Kommune, Friluftsrådet, SE’s Vækstpulje, Lokale- og Anlægsfonden, Brandkassefonden SydVest og DTE.
Landskabsgang er en ca. 12,5 km lang rundtur, som er opdelt i en østlig og vestlig del. Den vestlige del går rundt om åslyngen ved Ribe Å. Den østlige del går rundt om Øster Vedsted.

Annonce