Project Description

Kommentar Hasse Jørgensen, illustration Nationalpark Vadehavet, torsdag den 16. marts 2023.

Efter at have overværet borgermødet i Skærbækcentret onsdag om de mulige testcentre for 450 meter høje vindmøller i Vadehavet, er der et stort spørgsmål, der stadig står ubesvaret hen.

Hvordan kan man seriøst begynde at screene tre områder i Nationalpark Vadehavet, der er udpeget til Unescos Verdensarv, som mulige steder for testcentre for gigastore møller? Møller, der er ni gange højere end Borgertårnet i Ribe Domkirke, og som er 200 meter højere end pylonerne på Storebæltsbroen? Og så i Danmarks fladeste område overhovedet?

Et område, hvori der allerede er postet millioner af kroner for at bevare den unikke natur! En natur, der sikrer ikke mindst fugle men også andre dyr. Et område, der globalt set er enestående.

Direktøren i Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Sigmund Lubanski, gav på mødet en sober og nøgtern redegørelse for baggrunden for hele screeningen, der bygger på en bred politisk aftale. Og han gav en saglig redegørelse for det arbejde, der forestår og som i sidste ende skal munde ud i en politisk beslutning. Stor respekt for hans indsats på mødet

Men hvordan kan politikerne godtage, at man laver en screening over ikke mindre end tre områder i Vadehavet? Embedsmænd skal bruge tid og kræfter og dermed penge på et projekt, der på forhånd synes dødsdømt.

Nationalpark Vadehavet er ikke et nationalt projekt. Det er et projekt, der er etableret i samarbejde med Tyskland og Holland, og som formanden for Nationalpark Vadehavet, Janne Liburd, ganske rigtig sagde, betyder det, at både tyskerne og hollænderne har en hel legal ret til at blive hørt i og komme med deres indsigelser til sagen.

Man kan undre sig over, at forsvaret allerede i den første fase af sagen kunne sige, at Kjærgaard Klitplantage, hvor adgang er forbudt for almindelige mennesker på grund af forurening, og Borris Hede ikke kan bruges til testcenter. Kjærgaard Klitplantage ligger dog geografisk noget nord for det militære øvelsesområde ved Oksbøl og har – så vidt vides – aldrig været brugt af forsvaret. Hvor forsvarets interesser i det område ligger, savner en forklaring.

Men et område – Vadehavet – der er helt unikt og det eneste af sin art i verden – kan man umiddelbart godt screene!

De lokale politikere har meldt ud og er imod testcentre i Vadehavet. Men de øvrige landspolitikere skylder os et svar!

Annonce