Flere fysioterapeuter på plejehjem skal styrke ældres livskvalitet – bla. på Margrethegården

Hjem/Artikler, Nyheder/Flere fysioterapeuter på plejehjem skal styrke ældres livskvalitet – bla. på Margrethegården

Annonce

Project Description

Pressemeddelelse – Esbjerg Kommune
11. februar 2019

Esbjerg Kommune har fået godt 1,7 mio. kr. til et projekt, som skal styrke rehabiliteringsindsatsen blandt de svageste ældre. Det betyder blandt andet, at flere fysioterapeuter bliver en del af hverdagen på plejehjem, så de ældre gennem daglige aktiviteter kan træne og øge deres funktionsevne og dermed opleve bedre livskvalitet. Projektet er startet på plejehjemmet Margrethegården i Ribe.

En rehabiliterende indsats, som tager afsæt i den enkeltes borgers behov og ressourcer, har længe været en central del af plejetilbuddet til ældre i Esbjerg Kommune. Nu giver 1.740.021 kr. fra statens satspulje mulighed for at videreudvikle indsatsen i et projekt med særligt fokus på de svageste ældre, som bor på plejehjem.

Træner hverdagens aktiviteter

Som et led i projektet er to fysioterapeuter ansat på plejehjemmet Margrethegården i Ribe. Her skal de som en del af en tværfaglig rehabiliteringsindsats støtte beboerne gennem træning i hverdagens aktiviteter, når og hvor den enkelte beboer har behov for det, f.eks. når man skal spise, sidde, stå op eller gå i seng. Målet er at styrke beboernes funktionsevne, så de i højere grad kan tage del i hverdagen og dermed opleve øget livskvalitet.

– Jeg glæder mig over, at vi med midler fra satspuljen har fået muligheden for videreudvikle vores rehabiliteringsindsats blandt beboerne på vores plejehjem, og ser frem til at følge resultaterne af projektet, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog.
Alle beboere på plejehjemmet Margrethegården får tilbud om at være med i projektet, og det er selvfølgelig valgfrit, om man ønsker at deltage. Siger en beboer ja tak til at være med, er det hans eller hendes egne mål, der er styrende for forløbet.
Projektet løber frem til maj 2020, hvorefter kommunen vil evaluere resultatet og på den baggrund tage stilling til, om indsatsen skal fortsætte.

Annonce