Fjernvarmeværket kan gå i gang med den planlagte udvidelse

Hjem/Fjernvarmeværket kan gå i gang med den planlagte udvidelse

Annonce

Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 20. august.

Ribe fjernvarme kan nu gå i gang med den planlagte udvidelse til 25 millioner kroner. En udvidelse, der vil give en årlig driftsmæssig besparelse på 2,7 millioner kroner, når udvidelsen er færdiggjort og taget i brug.

Muligheden for at gå i gang med projektet er kommet i og med, at byrådet mandag aften vedtog at give en kommunegaranti for et lån på 25 millioner kroner, der skal finansiere udvidelsen. Desuden vedtog byrådet den lokalplan for området, som gør det muligt for fjernvarmen at inddrage en smule af den skov, der ligger omkring værket, til projektet.

Der er tale om en fredskov, men formanden for udvalget for miljø og plan, Karen Sandrini (S) oplyste på byrådsmødet, at miljøstyrelsen har sagt god for at ophæve fredskovspligten.

Sagen afstedkom ingen kommentarer i byrådssalen.

Udvidelsen på værket består bl.a. af en ny akkumuleringstank, der giver værket større lagerkapacitet, når det gælder varmt vand. Det vil betyde, at værket kan producere mere, når det er billigt at producere, og samtidig kan det give en mere kontinuerlig drift.

Desuden skal der installeres nogle varmepumper, som vil være med til at nedbringe CO2 udledningen og dermed følger fjernvarmeværket kommunens intentioner om en mere grøn kommune.

Annonce