Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Aldi, kort Esbjerg Kommune, mandag den 9. maj 2022

Alt tyder på, at spørgsmålet om Aldis planlagte byggeri af et nyt supermarked på Hjørnet af Nørremarksvej og hovedvej 11 på Nørremarken i Ribe kommer til den første, egentlige politiske behandling på et møde i plan- og byudviklingsudvalget i løbet af juni.

Det er efterhånden et par måneder siden, at planerne første gang blev forelagt udvalget, og den gang besluttede udvalget at sende planerne i en såkaldt idé-høring. Den høring er for længst overstået.

Høringen medførte, at der blev afleveret 403 underskrifter til kommunen mod supermarkedet.

Planerne er, at Aldi vil flytte sit supermarked fra de nuværende lejede lokaler ved Mosevej til en 1200 kvadratmeter stor ny bygning på hjørnet af Nørremarksvej og hovedvej11. Her har koncernen lavet aftale med seks villaejere om at købe deres huse og grunde for at give plads til den nye forretning.

Samtidig har Aldi indgået en aftale med vejdirektoratet om at sikre trafikforholdene på stedet med svingbaner for bilerne og cykelstier til den bløde trafik i selve krydset og ved tilkørslen til den nye butik.

Formanden for plan- og byudviklingsudvalget, Henning Ravn (V), fortæller, at man regner med, at sagen bliver forelagt for udvalget i juni.

Udvalget skal i givet fald beslutte, om forespørgslen fra Aldi om tilladelse til et nyt supermarked skal droppes, eller om sagen skal sendes videre i systemet. Det vil bl.a. betyde en ændring af den eksisterende lokalplan for området.

Nogle beboere i området har tidligere peget på, at Aldi ville være bedre placeret i forretningsområdet ved Trojels Knæ. Men en sådan placering af Aldi ikke interesseret i, og den er desuden uforenelig med kommunens planer om større butikker i dette område.

Det er disse seks grunde og huse, Aldi har truffet aftale om at købe, hvis planerne bliver til noget.

Annonce