Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
30. marts 2023

– I fortsættelse af “Konferencen om en udviklingsplan for Skibbroen og Det maritime Ribe” vil vi gerne have genoptaget sagen med afsættelse af 50.000 kr årligt til  “Undersøgelses- og moniteringsprogram for Ribe Kultursvamp, skriver formanden for Lokalråd Ribe Midt, Willi Weber til Esbjerg Kommune.
Der var massiv opbakning om dette ønske, som fremsendes af Lokalrådet.
Vil du vide mere om programmet, kan du læse artiklen, som RYK IND RIBE bragte 19. oktober 2022.
Artiklen bringes her i uredigeret form.

Tekst & Foto: Johnny Tauman
19. oktober 2022

Esbjerg Kommune har lavet forarbejdet klar til at få undersøgt kultursvampens tilstand, men sagen fik ikke den nødvendige opbakning ved budgetforhandlingen i 2021 – og her i 2022 var sagen ikke på. I RYK IND RIBE aktinsigt fremgår, at (citat fra Notat – Ribe Kultursvamp moniteringsprogram – Monique Beyer á 19. januar 2021) Projektet omfatter planlægning af et moniteringsprogram for Ribe bykerne for at undersøge nuværende grundvandsstand i Ribe bykerne. Primærmålet er at undersøge hvis kultursvampen er våd så de ikke oxideres men ikke for våd for at oversvømme dele af byen og område. Sekundærmålet er at udvikle et moniteringsprogram med det mindst mulige moniteringssteder og bedst timing for at få en overblik over grundvandsstanden og fugtighed af kultursvampen i fremtiden.

Af notatet fremgår: Projektet forslår at monitere grundvandsstanden i fremtiden med henblik på at kunne følge udviklingen og samtidig årrække gennemførelse af en ny fikspunktundersøgelse. Projektet forslår også, at gaden renoveringer sikrer, at mest muligt regnvand siver ned til kultursvampen, og hæve vandstanden i Vesteråen på 50 cm på byen for at hæve grundvandstanden.
Imidlertid har der været ingen undersøgelse af grundvandsstanden i Ribe bykernen siden 2004. Gaden renoveringer er sket som involverede udskiftning af asfalt med brosten og renovering af kloakken. Vandstandshævning/-justering i Vesteråen er ikke sket siden 2004. 

Illustration fra

Undren over Ribe Vesterå

Vil du læse mere, kan du selv dukke ned i notatet om moniteringsprogrammet, som efterlader undren over, at vandstanden i Ribe Vesterå ikke har større bevågenhed – og samtidig få indsigt i forholdet mellem kultursvampens fugtighed og grundvandet: Detaljeret projektbeskrivelse_

Forarbejdet er på plads

Som det fremgår af vedlagte dokument, så var Esbjerg Kommunes forberedelser til at gennemføre nået langt – og mon ikke sagen kan tages frem af skuffen og sættes i gang snarest. Der er jo ikke tale om en uoverkommelig udgift. Herunder kan du både læse sagen fra Plan og Miljøudvalget 03.05.2021 – og det udarbejdede Projektkommissorium.

Undersøgelses- og moniteringsprogram fo…tursvamp – Plan og Miljøudvalg 03.05.2021

Projektkommissorium

Annonce