Stedet og Tidens gang. Et flot værk er skabt på den gamle Amtsgård.

Hjem/Artikler/Stedet og Tidens gang. Et flot værk er skabt på den gamle Amtsgård.

Annonce

Project Description

Tekst og foto: Renè Jørgensen
19. august 2019.

Stedet og Tidens gang. Et flot værk er skabt på den gamle Amtsgård.

Foto: Steffen Grauman

Fredag var der indvielse af den nye udsmykning, som Ole Videbæk har lavet for Skattestyrelsen og Færdselsstyrelsen på Amtsgården i Ribe.
Da staten overtog bygningen, blev inventar og udstyr i bygningen fjernet, og der blev bygget nyt. Når staten bygger, afsættes der 1,2 % af håndværkerudgifterne til kunst, og det er på den måde, at der er blevet penge til kunsten.

Kl. 13.00 blev Tidens gang indviet. Det var var Hanne Andreasen fra kunstforeningen på Amtsgården, der bød velkommen, hvorefter kunstneren selv fortalte med billeder om tilblivelsen og processen med kunstværket.
Selv siger Ole Videbæk om opgaven: – Et markant træk ved Ribe Amtsgård er de fremstående flade søjler, der som taktstreger inddeler bygningens lange facader.

I den lange gang, som Ole Videbæk skulle udsmykke, var dette motiv gentaget.

På de faste vægge var med korte mellemrum opsat smalle brædder, og gangen med taktstreger, Tidens gang. Herfra udviklede ideen sig gennem talrige skitser til et billede, som kunstneren så helt klart.

Herpå begyndte arbejdet. – Materien sprang lige op i synet på mig, fortæller Ole Videbæk. – Jeg måtte ligge på gulvet og tegne – ler skulle æltes og formes. Marmor udmåles og skæres. Det store billede opløstes i stumper og stykker.

Da alle stykker var klar, begyndte opsætningen. Langsomt tog billederne igen form.

Nu er de store og klemt inde i den smalle gang, umulige at få på afstand -endelig som oprindeligt tænkt. Man må med tiden gå gennem gangen for at se billederne helt. – Man kan gå forbi hele billedet, men man kan også gå ind i billedet -ind i madsalen ind til måltiderne, fortæller Ole Videbæk.

– Enkeltfotografier af hele dette billede i den smalle gang bliver skævvinklede og perspektivforstyrrede. Steffen Graumann har fotograferet, har gentaget den oprindelige proces, og opløst billedet i en mængde enkeltfotografier, som han så har sat sammen til ét billede, som nu kan ses på afstand.
Gangens klemte perspektiv er væk og i stedet træder billedets indbyggede perspektiver mere retvinklede frem. Det er en oplevelse, forskellig fra den man får, når man går i gangen. Et helhedsbillede som man ikke kan gå ind i. – Fra pladsen foran glasgangen kan man også opleve billedet i ét indtryk.

Dagslysets reflekser i ruderne vil ændre oplevelsesmulighederne fra time til time, fra dag til dag. På vintermorgener vil billedet lyse ud i nattens mørke, lyder det i en meddelelse fra Ole Videbæk til RYK IND RIBE.

Formålet med kunstcirkulæret er, at de statslige bygherrer medvirker til at fremme kunstnerisk udsmykning i offentligt tilgængelige bygninger. Det er intentionen, at kunsten skal opleves som værdifuld af kunder og brugere, og tilføre en kvalitativ dimension til bygningens arkitektur og brugernes oplevelse af den.

Udvælgelse af kunstner sker i samråd med Statens Kunstfond og kan vælges blandt billedkunstnere, kunsthåndværkere, musikere, landskabsarkitekter m.fl.

I forbindelse med ombygningsprojektet af kontorarealerne på Sorsigvej i Ribe blev der nedsat et kunstudvalg med repræsentanter fra Skattestyrelsen og Færdselsstyrelsen. Kunstudvalgets opgave var at definere visioner og rammer for kunstprojektet, og i samarbejde med Bygningsstyrelsens kunstansvarlige at udvælge en kunstner til opgaven.  Kunstudvalget besluttede at de to store vægflader i forbindelsesgangen mellem de to kontorbygninger var den rette placering for et fælles værk, da det er det sted flest brugere af huset kommer og hvor værket kan ses gennem glaspartiet ved ankomst til Hovedindgangen.

Bygningsstyrelsen lægger vægt på at den valgte kunstner skal være anerkendt og passe til den opgave, kunstudvalget definerer. Kunstudvalget fik præsenteret og drøftede forskellige forslag til kunstnere herunder en række lokale kunstnere. Den lokale kunstner Ole Videbæk blev herefter valgt til opgaven, fortæller Projektleder Lone Busk fra Bygningsstyrelsen til RYK IND RIBE.

 

 

 

Annonce