Skiltningen er blevet bedre og lettere at forstå – men der kommer udfordringer

Hjem/Artikler, Nyheder/Skiltningen er blevet bedre og lettere at forstå – men der kommer udfordringer

Annonce

Project Description

Tekst og Foto: Johnny Tauman
12. august 2019

Vejdirektoratet har optimeret skiltningen, så gående og cyklister får bedre muligheder for at komme sikkert over rute 11, når der arbejdes på alle sider. Det bliver en udfordring at have cyklister i den blandede trafik med personbiler, busser, lastbiler og fra tiden til anden traktorer etc.
RYK IND RIBE har her gengivet skiltningen – og opfordrer forældre til skolebørn at gennemgå de forskellige skilte digitalt – og senere at tage på tur ud i trafikken.
Vejdirektoratet var åben over for den første kritik – og har ændret nogle skilte. Har du spørgsmål eller gode råd, så skriv på RYK IND RIBE-debatsiden. Så samler vi op og sender til Vejdirektoratet.
Endnu er det lyst om morgenen, når skolebørnene skal afsted – men stille og roligt nærmer vi os efteråret.

Fotografiernes logistik

Skiltene er gengivet i retning  i forhold til de fire verdenhjørner.

Mod Farup (VEST)

 

 

Fodgængere på højre side mod Farup – skal over fodgængerfeltet

Cyklister mod Farup er på kørebanen, men skal krydse den

Cyklister skal skifte ved påbudsskiltet

Gående og cyklister har fælles dobbeltrettet sti mod Farup (fra Jernkærvej)

Gående, der kommer i venstre side – fx. fra Lundgårdsvej, skal krydse vejen pga. arbejdskørsel

PGA forsinkelse i tunnelbyggeriet vil det stadig i en kort periode være muligt at benytte gang og cykelsti frem til krydset – senere skal cyklisterne være på vejbanen (væltede skilte pga blæsten)

Mod Skovgrillen (NORD)

Cykelstien på vestsiden af rute 11 er spærret

På østsiden af rute 11 er det tilladt beboere og personer med ærinde at køre på cykelstien

Mod Ribe / A.P. Jørgensen

Det er midlertidigt muligt at køre / gå denne vej, men når arbejdes igangsættes, så vil der være en spærring. Læg også mære til, at der allerede er adviseret en spærring nær Føtex

Mod rundkørslen ved Nørremarksvej – og retninger herfra

Cyklister henvises allerede nu til at benytte stien over jernbanen

Tydelig skiltning for bilister

Efter jernbanen er der skiltning for cyklister, – mod Varde / Esbjerg (og Ribe Nord), skal de benytte rundkørslens blå køreflade

Cyklister skal køre ad den smalle “tarm” og senere krydse Nørremarksvej

Fra Nørremarksvej (rundkørslen) til Plantagekrydset

Skiltning på Nørremarksvej – mod nord – inden rundkørslen

Modsat diagonalt ses skiltet, der viser mod Farup

Skiltning for cyklister, der skal mod Ribe Nord samt rute 10

Rigtig mange skilte – bilister skal være opmærksomme på cyklister der anvender det blå kørefelt i rundkørslen og samtidig orientere sig

Cyklister mod Farup – skal henover jernbanen (efter rundkørslen)

Advarsel om vejarbejde – skilte i begge sider af vejen

Cyklisterne skal ud på kørebanen – markering for gående. De kommer over vejen her, når skiltene på næste foto bliver aktiveret

Midlertidigt er skiltene her ikke aktive, men vil være en spærring for gående, so, kommer fra jernbanen i venstre side frem mod Plantagekrydset

 

 

 

 

 

 

Annonce