Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, fredag den 8. januar

Sidst i 2022 eller først i 2023 vil Ribe Boligforening få 21 nye boliger ved Nipsvej.

De nye huse skal ligge der, hvor der i øjeblikket ligger en halv snes gamle og utidssvarende huse. Meningen er, at disse huse skal rives ned for at give plads til de nye.

Kommunen har sagt ja til projektet, og formanden for Ribe Boligforening, Jens Hunderup, fortæller, at foreningen nu skal i gang med en miljøscreening af de eksisterende huse inden de kan rives ned.

– En sådan screening vil tage et par måneder, og dernæst skal projektet udbydes i licitation. Vi regner helt bestemt med at udbyde projektet i hovedentrepriser fremfor i totalentreprise. V ed at udbyde det i hovedentreprise giver vi vores lokale håndværkere mulighed for at være med. Hvis vi udbyder det i totalentreprise er der stor risiko for, at der kommer en stor entreprenørvirksomhed fra et sted i landet eller måske endda fra udlandet for at lave arbejdet, siger Jens Hunderup.

De gamle huse er stort set rømmet.

– To af husene er stadig beboet, og beboerne her skal genhuses, men det regner vi ikke med bliver noget problem, oplyser Jens Hunderup.

Byggetiden for de 21 huse beregnes til at være 15 måneder fra spaden bliver stukket i jorden.

Annonce