Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, lørdag den 22. januar 2022

Skal man have noget udrettet, skal man kontakte en travl person, siger et gammelt ordsprog.

Og travlt det har Willi Weber, selv om han er gået på pension efter mange år som topembedsmand i kommunale forvaltninger og afdelinger bl.a. i Ribe, Lunderskov, Haderslev og Kolding kommuner. I hjemmet i Ribe er der flere store projekter i gang, og nu er Willi Weber netop blevet valgt som ny formand for Lokalråd Ribe Midt.

Men hvad kan lokalrådene egentligt?

Willi Weber taler sig hurtigt varm, når han får det spørgsmål.

– Vi er en del af demokratiet. Efter kommunesammenlægningen er vi jo beboernes officielle repræsentanter overfor byrådet, og vi kan rejse de sager for byrådet, de kommunale udvalg, og politikerne, som borgerne mener, der skal rejses.

– Vi er ikke en beboerforening, som Ribe Bykernes Beboerforening, for lokalrådet skal f.eks. også varetage Østerbyens og Nørremarkens interesser, siger Willi Weber.

Men han lægger heller ikke skjul på, at der er noget, der ikke går helt som ønsket.

– Noget af det, vi har svært ved, er at få bevæget Esbjerg Kommune, politiske udvalg og administrationen.

– Vi har lavet en opsamling over hængepartier. Østeråen og Mølledammen hænger, fordi den er på vej gennem en beslutningsproces. Trafikplanlægningen i den indre by, åbning af Ribelundområdet for borgerne og en sikker krydsning af hovedvejen mellem Holmevej og Bjerrumvej har vi bøvlet med i flere år.

Med hensyn til hovedvejen ser der jo ud til at ske noget nu med vedtagelse af projektet til otte millioner kroner?

– Ja, men det undrer, at når man ved, at pengene er sat af, hvorfor går man ikke videre med det og gør klar til at gennemføre det, så snart pengene er frigivet. Her er det Vejdirektoratet, det drejer sig om, og der er mange store projekter, de skal arbejde med. Men den krydsning burde man gå i gang med. Lodsejerne har sagt at de godt vil afgive jorden på almindelige betingelser. Hvorfor skal vi så rykke for det?

– Noget positivt er, at nogle politikere gerne vil mødes med os. Henning Ravn (V) skrev allerede inden han officielt tiltrådte som udvalgsformand, at han gerne ville mødes med os, og vi vil gerne mødes med ham.

– Også det såkaldte ølskur på Torvet, har vi talt meget om, og vi skal nu mødes med kommunen om skiltningen i den indre by.

– Med hensyn til trafikken i den indre by, anbefaler vi kommunen at få samlet alle interessenter og få lavet en løsning, som alle så må acceptere. Vi kan ikke gøre alle tilfredse, og i sådan en sag må der files lidt hist og her. Men derfor er det også meget, meget vigtigt, at hver en sten bliver vendt, så man efterfølgende kan sige til alle: vi har hørt jeres forslag og argumenter, og vi har vurderet dem. Og så må man affinde sig med den beslutning, der bliver truffet.

– Der skal skabes en løsning, der er bedst for handlen, for borgerne og for turisterne, siger Willi Weber.

Du har en fortid som ledende embedsmand i en række forvaltninger og sektorer i flere kommuner. Er det en fordel eller en ulempe som formand for lokalrådet?

– Det er absolut en fordel. Jeg kender systemet indefra, og jeg kender lovgivningen. Desuden har jeg et meget stort netværk og kender masser af mennesker i det kommunale system og politikere, siger Willi Weber, der deler ”systemet” op i tre: det politiske, embedsmandsværket og lovgivningen. Og de tre ting skal gå op i en højere enhed.

 

Annonce