Esbjerg Kommune: Der er lagt mange timers arbejde i at finde en løsning for at få etableret et aktivitetshus.

Hjem/Artikler/Esbjerg Kommune: Der er lagt mange timers arbejde i at finde en løsning for at få etableret et aktivitetshus.

Annonce

Project Description

Tekst og foto: René Jørgensen
10. februar 2019.

Esbjerg Kommune: Der er lagt mange timers arbejde i at finde en løsning for at få etableret et aktivitetshus.

På baggrund af indlæg i rykindribe.dk vedrørende Esbjerg Kommunes engagement i bestræbelserne for at få etableret et aktivitetshus i Ribe har direktør Jørn Henriksen følgende kommentarer:

Esbjerg Kommune har på baggrund af ønske fra 2 borgere i Ribe om at få stillet lokaler til rådighed til brug for et medborgerhus til Ribes borgere, afholdt indledende møder med dem, til afdækning af hvilke behov de har.

Med udgangspunkt i disse ønsker nedsatte Esbjerg Kommune en arbejdsgruppe som har holdt flere interne møder med den hensigt at finde egnede lokaler til formålet.

Den model vi har arbejdet ud fra er den model som kendes fra Mødestedet i Bramming som er et aktivitetshus for Brammings borgere.

Det nævnes i indlægget at der ingenting sker i bestræbelserne på at finde en løsning.

Dette synspunkt er jeg ikke enig i og vi er kommet rigtig langt i at finde egnede lokaler, hvilket også er meddelt til borgerne uden dog at de konkrete planer har været forelagt.

I den forbindelse skal nævnes, at forvaltningen har været behjælpelig med at lave udkast til vedtægter for den kommende aktivitetsklub.

Det foruroliger mig dog, at det af læserindlægget fremgår, at det man ønsker er et samlingssted for samtlige foreninger med op mod 50 forskellige aktiviteter. Årsagen til denne foruroligelse skyldes, at man med dette ønske bliver omfattet af regler om Folkeoplysende foreninger, hvor der gælder særlige regler for foreningers gebyrer for brug af kommunale lokaler

Faktum er, at den model vi har arbejdet ud fra, ikke kan favne det ønske om et foreningshus der fremsættes i læserindlægget, og vi må derfor på ny gå i dialog med de 2 Ribe-borgere, skriver direktør Jørn Henriksen, i et svar på artiklen vi bragte i sidste uge.

På RYK IND RIBE har vi fulgt hele forløbet fra starten, og i de indlæg der har været er der forskellige opfattelser af hvad det egentligt er der ønskes. Er det en klub for ældre, er det helt andre ting der skal til at etablere et sådant fællesskab. Redaktionen bringer ikke mere om sagen , før der er afgørende nyt.

Annonce