Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
13. september 2021

Hvor mange børn i alderen 0-2 år passes der i Ribe og omegn – og hvordan fordeler de sig imellem de forskellige pasningstilbud? Kontorchef Jan Walther-Bundgaard oplyser til RYK IND RIBE, at der passes i alt 330 børn ifølge en opgørelse fra 1. september 2021.
Her følger opgørelsen over antal børn der passes i den kommunale dagpleje, vuggestuerne og de private pasningsordninger samt pasning i eget hjem i garantidistriktet for Ribe:

Afsluttende siger Jan Walther-Bundgaard, at der tages forbehold for, at børn som passes i Ribe kan komme fra andre opskrivningsdistrikter end dem, der hører til Ribe og omegn.

Tilsyn – form og omfang

RYK IND RIBE vil i en kommende artikel gøre rede for, hvordan selv tilsynskonceptet fungerer. Områdechef Mette Lindkær siger overordnet herom: – Tilsynsforpligtigelsen er lovbunden og en opgave med et konstant fokus på kvalitet og udvikling. Tilsynsenheden er flyttet organisatorisk og er tilknyttet vores fællessekretariat i Børn & Kultur, under ledelse af Tommy Skau.

Tilsyn af Private Pasningsordninger er pr. 1. august 2021 flyttet til dagplejen. RYK IND RIBE undersøger, hvorfor denne ændring er gennemført.

Annonce