Project Description

Tekst og fotos Hasse Jørgensen, torsdag den 23. juni 2022

Heksen på vej til Bloksbjerg – eller var det Hovedengen.

Det er midsommer. Vi fejrer de lyse nætter, og vi sender det onde bort.

Som det hedder i midsommervisen: ” hver by har sin heks,

og hver sogn sine trolde.

Dem vil vi fra livet med glædesblus holde

vi vil fred her til lands

Sankte Hans, Sankte Hans!

Den kan vindes, hvor hjerterne

aldrig bli’r tvivlende kolde”

(Artiklen fortsætter under billedet)

Hundreder af mennesker var samlet ved roklubben.

Rigtig mange steder blev bålene tændt denne sommeragtige torsdag aften, og rigtig mange steder blev der holdt båltaler, hvor der blev sagt meget, der gav stof til eftertanke.

Således også ved Ribe Roklub, hvor den traditionelle Sct. Hans fest blev afviklet med pølser, øl og vand og masser af god stemning. Hundreder af mennesker samledes på Skibbroen og ved roklubbens klubhus, og på åen sejlede nogle af roklubbens unge medlemmer i kanoer, mens motorbåde senere stille og roligt glad forbi mens alle nød denne sommeraften.

Og selv om det tog lidt tid at få bålet til at brænde, blev heksen sendt fra klubhuset tværs over åen til bålet på Hovedengen. Og det var måske det, der skulle til, for da heksen nåede bålet, brød det ud i lys lue.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Anne-Mette Villumsen holdt en fængslende tale.

Og måske havde aftenens taler, museumsdirektør Anne-Mette Villumsen, fat i en pointe, da hun i en stærk talte fortalte, at hun havde mødt en heks, og denne heks havde magiske evner som i øvrigt alle hekse.

Anne-Mette Villumsen talte om det at leve livet, om det at lytte til jorden og passe på den, så vi også kan efterlade den til kommende generationer.

– Den heks, jeg mødte, sagde, at vi kan ødelægge alt det liv på jorden, som vi kender. Men vi kan også lytte til jorden og handle, så vi kan aflevere jorden til vore efterkommere.

Anne-Mette Villumsen fortalte også, at hekse altid bliver afbilledet ridende på en kost med risene pegende bagud. Men sådan er det slet ikke, for risene er forrest på kosten. De er nemlig bundet af blomster, der dufter så godt, at heksene nyder turen.

I det hele taget talte Anne-Mette Villumsen om det at leve og passe på naturen og hinanden.

Og talen gjorde klart indtryk på de mange hundrede tilhørere, for der var dyb stilhed mens Anne-Mette Villumsen havde ordet.

De unge boltrede sig på åen

Annonce