Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, tirsdag de 12. oktober

Cykelstien mellem Damhus og Lustrup vil i skolernes efterårsferie, uge 42, være lukket for al trafik.

Årsagen er, at Esbjerg Kommune og Vejdirektoratet mener at have fundet løsningen på, hvordan man fremover undgår oversvømmelser af tunnellen under Haderslevvej.

Både Vejdirektoratet og kommunen mener at have fundet en fremtidssikret løsning på problemet med oversvømmelserne.

Det er besluttet at hæve stianlægget fra 0-40 cm på en 100 meter lang strækning ned mod tunnelen og samtidig hæve tunnelens fløjmure/tunnelvægge med 50 cm.

Herved undgås at overfladevand løber ned i tunnelen og samtidig sikres stianlægget mod oversvømmelse. Fløjmurene/tunnelvæggene er allerede blevet hævet, og man mangler nu at få stien hævet til rette niveau. Det er det arbejde, der skal foregå i uge 42, og derfor vil stien være lukket for al færdsel i den periode.

Annonce