Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, mandag den 1. marts

Hviding Sognearkiv kan nu komme i gang med byggeriet af et nyt arkiv. Muligheden er kommet dels ved, at folkene bag sognearkivet har fået skabt økonomisk grundlag for projektet dels via fonde og dels ved et kontant beløb på 300.000 kroner fra kommunen.

Byrådet frigav mandag sidst på eftermiddagen det rådighedsbeløb på 300.000 kroner, som byrådet tidligere har bevilget, og dermed er vejen banet for byggeriet.

Formanden for byrådets kultur- og fritidsudvalg, May-Britt Andrea Andersen (C) gjorde på byrådsmødet gældende, at sognearkivet mangler plads efter det hus, arkivet tidligere har haft til huse i, blev solgt.

– Med nybyggeriet kommer arkivet til at ligge centralt i lokalsamfundet og tæt på andre kulturaktiviteter, og vi vil gerne styrke kulturen også lokalt, fastslog udvalgsformanden.

May-Britt Andrea Andersen oplyste I øvrigt, at sognearkivet fremover vil få et huslejetilskud på 30.000 kroner årligt.

Efter planen skal der bygges 120 kvadratmeter, der bygges sammen med aktivitets- og kulturcenteret. Bygningen skal rumme arkiv og kontor samt depotrum og en gang med mulighed for udstillinger.