Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
23. januar 2022

Mange historier i Ribe og omegn kan ikke bære en hel artikel – derfor har RYK IND RIBEs redaktion for anden gang samlet nogle spot med emner og spørgsmål, som læsere har henvendt sig om – og som måske indgår i den daglige snak på gadehjørnet eller hjemme ved køkkenbordet.

Modsætninger på Odins Plads

Normalt er det ikke fejemaskinen, man møder i januar måned. Men Esbjerg Kommune har jo ikke brug for at sætte snerydningsmateriel på gaden, så derfor fik Odins Plads en tur med fejemaskinen. Et andet sted på pladsen ser det herrens ud. Mange tagsten er slået itu – andre mangler helt. Mon opgaven er med i årets vedligeholdelsesplan?

 

En fløj brændte

Tidligere gymnastiksal

Fløjen med gymnastiksal på den tidligere Obbekær Skole nedbrændte for nylig. RYK IND RIBE skrev om den nedlagte skole, der skulle have været ombygget til 7 lejligheder i en artikel tilbage i 2018.
Her havde vi mulighed for at se den misligeholdte gymnastiksal, hvor indtrængende fugt havde gjort stor skade på lokalet.

Kirken blev færdig

Ove Detlevsen har været i luften med sin drone – og indfanget Sct. Catharinae Kirke, som fremstår med en unik charme. I store dele af 2021 har kirken været dækket af stillads og plastik, mens sten og fuger blev udskiftet. Nu gælder det så store investeringer inde i selve kirken. RYK IND RIBE følger op på menighedsrådets ønsker og planer.

Geotekniske undersøgelser

De tidligere geotekniske målinger skal sammen med resultaterne fra boringer i selve Ringbroen indgå i det videre arbejde med enten A) en renovering og forstærkning af den eksisterende bro eller B) opførelse af en ny oplukkelig bro. I løbet af februar forventes en afgørelse på, hvilken løsning Folketinget / transportministeren vælger. Esbjerg Kommune forventer snarest at kunne sende et dokument, som anbefaler, at renoveringen af den eksisterende bro sættes i bero.

En flot port fra nord

Planerne er defineret. Det er hensigten, at Ribes gamle indfaldsvej fra nord skal have en brostensbelægning – dvs. at Saltgade kobles sammen med de brostensbelagte gader: Sct. Nikolaj Gade og Nederdammen. Og der tales endog om at genopføre en byport. Spørgsmålet er bare, om den ikke kommer “lidl” for sent?
Du kan på Esbjerg Kommunes hjemmeside læse mere om det områdefornyelsesprojekt, som Esbjerg Byråd satte i gang d. 17. maj 2021. Områdefornyelsen skal frem mod 2026 medvirke til at udvikle, udvide og styrke Ribes bykerne.
Dronefoto: Ove Detlevsen.

Annonce