Tekst & Foto: Johnny Tauman
11. februar 2024

SØNDAGSKRYDDEREN ser tilbage på det gamle byvåben, rådhus i forfald, parkeringsvanskeligheder i den sydlige ende af Sortebrødregade, nyt pumpehus i Ø. Vedsted samt en opfordring om at se ned, når man går langs Skibbroen for at undgå at snuble.
GOD SØNDAG!

Smukt minde

Det gamle Rådhus

Mod den flotte skyfri himmel torsdag eftermiddag knejsede en udgave af Ribes tidligere byvåben – en udgave, som nok kun de færreste lægger mærke til! Rundt om i byen ses stadig de gamle kloakdæksler, som minder om tiden inden kommunalreformen.


Da RYK IND RIBE så nærmere på fotos fra torsdag, blev det bemærket, at Det gamle Rådhus på Von Stöckens Plads trænger til en opdatering – i hvert fald er der massive misfarvninger ved de vinduer, som ligger længst mod Sønderportsgade. Kønt er det ikke!

Torsdag var flaget hejst – bryllup på rådhuset!

 

Parkering i Sortebrødregade

Et lille stykke af Sortebrødregade giver udfordringer for parkering – og måske ville det bare være bedre med et forbud. I hvert fald kan man konstatere, at der ofte både er snævre og ulovlige parkeringer – og ikke mindst vanskeligheder ved at parkere en større bil.  Det har fået beboerne til at advare mod buler og ridser.
RYK IND RIBE har set nærmere på muligheder og vilkår.
Der er tale om den strækning, der ligger nærmest Dagmarsgade, hvor to små P-skilte viser muligheder for parkering – og en anden tydelig skiltning signalerer det uhensigtsmæssige ved at parkere netop her.

 

Ny bygning i ØV

I Ø. Vedsted er der rejst en ny bygning, som skal sørge for at distribuere fjernvarmevandet – dels til Ø. Vedsted by – dels senere mod syd til Egebæk-Hviding mm.
Fjernvarmevandet vil blive sendt fra Ribe med ekstra højt tryk – og temperatur. RYK IND RIBE vil følge op senere herom.

Undgå at snuble

Tålmodighed er en dyd, men derfor må man da godt undgå at snuble! Og udsigterne til at få udskiftet det mangelfulde fortov langs Skibbroen kender ingen pt. en tidsplan for. Først skal vejbanen på plads, som beskrevet i lørdagens artikel – men pas på, når du i mørke kommer forbi fliser, der vipper, i nærheden af Stormflodssøjlen.