Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman      Dronefoto: Ove Detlevsen
22. januar 2023

Kommer du forbi transformatorstation i Tange, kan du se de nye reaktorer, som er ved at blive monteret. På Hjortlundvej i Kalvlslund er vandet i grusgraven azurblåt (azurgrønt) – og så er der endnu ikke fundet lejere til Stationsbygningen – nu mere flere kvadratmeter i kælder og på loft. Endelig bør du give dig selv mulighed for at se svanerne næsten dagligt foretage morgentoilette i museumshaven.
God søndag!

Reaktorer i elnettet – her den nyeste i Tange

– Billedet viser én af de 2 reaktorer, som netop er ankommet til stationen i Tange og er ved at blive installeret, fortæller seniorprojektleder Martin Hinrichsen fra Projektteam 1 ved Energinet.

Fra luftledninger til kabler skaber en ny situation

Reaktoren er nødvendig og direkte afledt af, at Energinet i området omkring Ribe arbejder på at erstatte luftledningerne med kabler. Kabler opfører sig anderledes end luftledninger og medfører nogle udfordringer. Kabler producerer negativ reaktiv effekt, der er en slags elektrisk ’forurening’, som medfører spændingstab og effekttab i kablet og ikke gør nytte ved modtageren.
– For at kontrollere og mindske den reaktive effekt, installerer vi såkaldte reaktorer i nettet, forklarer seniorprojektlederen og udbygger svaret: – Uden brug af reaktorer vil den reaktive effekt øge spændingen ud over et sikkert niveau, og risikoen for fejl, øget slid eller beskadigelse af transformere og andre komponenter øges drastisk.
Overgangen fra luftledninger til kabler skaber altså en ny situation, som skal håndteres ved  installation af reaktorer i nettet. Reaktiv effekt angives typisk i MegaVAr (MVAr).

Svært at forstå – men tænk fadøl

Reaktiv effekt er et fænomen, der er svært at forstå af andre end skarpe teknikere. Fadøl er måske det bedste billede på reaktiv effekt. Et velskænket glas består af kølig øl (effekt) med en passende mængde skum (reaktiv effekt) på toppen. Skummet skal være der, men der skal ikke være for meget. – En reaktor sørger for, at mængden af skum ikke overdøver det, vi går efter, nemlig den gode smag af øl… eller altså den energi, der sendes rundt mellem elproduktion og elforbrug, lyder forklaringen. Er du med?

Status på projektet

– Kablerne mellem Ribe og Bredebro, Ribe og Andst samt Ribe og Holsted er etableret, oplyser seniorprojektledere og fortsætter: –  Vi er så småt begyndt på forberedelserne ifm. kablet fra Ribe mod Esbjerg, hvor anlægsarbejderne for alvor går i gang til marts, når vejret forhåbentlig arter sig lidt mere.
Når kablet mellem Ribe og Esbjerg er taget i drift efter sommerferien 2023 ,bliver luftledningen på strækningen taget ned. Martin Hinrichsen forventer, at Arbejdet på station Ribe når sin afslutning i efteråret 2023.

 

Azurblåt vand ved Kalvslund

Billum Vognmandsforretning Aps har nu i snart 2 år indvundet sand og grus i grusgraven på Hjortlundvej nær Kalvslund. Hele arealet er blevet gravet med gravemaskine, der kan hente materialer op i en dybde på 6-8 meter. Nu arbejder firmaets flydende sugemaskine, som opererer i en dybde på 16 meter. Hidtil er al transport med materialer sket med en transportvej ned midt igennem området – og sorteringsareal mellem transportvej og vandområdet. Nu ses, hvordan en ny transportvej følger langs diget mod vest (i forlængelse af det korte asfalterede stykke).

Vandets farve leder tankerne hen mod Middelhavet – RYK IND RIBE vil undersøge, hvordan den azurblå /azurgrønne farve opstår – og om det er et årstidsbestemt fænomen

Et skib, et fartøj eller hvad nu en sandpumper er for en størrelse sørger for at hente store mængder af materialer op på stor dybde .

Den nye transportvej ses øverst til venstre

 

Hvem kan bruge stationsbygningen?

Ribe station hører til blandt de smukkeste i landet, sådan lyder overskriften på en omtale hos DSB Ejendomme. RYK IND RIBE skrev omkring lejemålet tilbage i februar 2021.
Dronefotograf Ove Detlevsen har visualiseret bygningen fra flere verdenshjørner.

I omtalen skriver DSB bla.

Her har du nu mulighed for at leje 674 m2 og få et firmadomicil med central og smuk placering i Dagmarsgade.
Lejemålet fordeler sig således:

– 245 m2 på 1. sal
– 429m2 i stueetagen

Lokalerne i stueetagen har været anvendt til billetsalg og ventesal samt administration.
Lokalerne på 1. sal har udelukkende været administration.

Kælderlokale og loftrum

Desuden er der mulighed for leje af lokaler i kælderen til opbevaring mm.
Ligesom det vil være muligt at se på inddragelse af 2. sal, der udgør 238m2.

Bemærk: Ribe station er fredet. Så alle eventuelle ønsker om ændringer mm. skal godkendes af DSB / Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomisk faktaboks

Årlig Leje: 337.000,- kr.

Årlig Leje per m2: 500,00

Månedlig leje: 28.083,- kr.

Årlig aconto el: 53.920,00

Årlig aconto vand: 26.960,00

Årlig aconto varme: 50.550,00

Driftsudgifter: 30.330,00 

 

Svaner gør morgentoilette

Mange morgener har svanerne travlt med morgentoilette tæt ved Andeøen. De er optaget af at ordne fjerdragten – og tillader gerne fotografer i at komme tæt på uden at vise aggressiv adfærd. De udbredte vinger var blot en del af en tørringsproces.

 

Annonce