Project Description

Tekst: Johnny Tauman    Pressemeddelelse med foto: Esbjerg Kommune
20. september 2019

Kender du en virksomhed eller arbejdsplads i Ribe, der fortjener at blive indstillet til Esbjerg Kommunes Integrationspris 2019?

Integrationsprisen i Esbjerg Kommune uddeles en gang om året på initiativ fra Forum for Integration og Beskæftigelse, som er et bredt sammensat lokalt råd, der består af repræsentanter fra de etniske foreninger, de frivillige foreninger, virksomheder og fagprofessionelle
på integrationsområdet i kommunen.
Sidste års vinder af Integrationsprisen blev Somalisk Folkeoplysnings Kulturforening.

Målet er en aktiv del af arbejdsmarkedet

Forum for Integration og Beskæftigelses overordnede opgave er at understøtte, at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og Esbjerg Kommune, og de vil meget gerne være med til at synliggøre og anerkende de lokale virksomheder og arbejdspladser, der gør en særlig indsats for at fremme netop dette.

Fristen for indstilling er 20. oktober

Derfor vil det frem til 20. oktober 2019 være muligt at indstille de lokale virksomheder og arbejdspladser, som gør særlig indsats på integrationsområdet.

Alle indstillede får bevis

Alle indstillede virksomheder og arbejdspladser får et synligt bevis på, at de er blevet indstillet til Integrationsprisen 2019. Den endelige vinder får udover beviset et pengebeløb, som de kan bruge til aktiviteter for medarbejder

Henrik Vallø bakker op

“Integrationsprisen kan være med til at få de mange gode og lokale initiativer frem i lyset som inspiration for andre virksomheder og
arbejdspladser i kommunen”, siger Henrik Vallø, formand for Forum for Integration og beskæftigelse og Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune. Prisen overrækkes på et virksomhedsarrangement, som afvikles i et samarbejde mellem Jobcenter Esbjerg og Business Esbjerg i november 2019.

Fakta

* Der kan indstilles frem til 20. oktober 2019
* Der kan indstilles på www.esbjerg.dk/integrationsprisen2019  eller keno@esbjergkommune.dk

Annonce