Tekst & Collage: Johnny Tauman
14. maj 2024

Med udgangen af maj fratræder arkivleder Mette Guldberg sit job som leder for Ribe Byhistoriske Arkiv. – Jeg går på pension og vil bruge tiden på at hellige mig mine egne projekter, siger Mette Guldberg. Hun har været en ildsjæl og dynamo for det byhistoriske og vil blive savnet.
Esbjerg Kommune har slået stillingen som arkivleder op – en kombinationsstilling. Har nu lyst til at vide mere, så se blot opslaget herunder – der kræves / forventes meget:

Dobbelt stilling – leder og konsulent

I Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en stilling som hhv. leder af Ribe Byhistoriske Arkiv (11,5 timer pr. uge) og en stilling som arkivkonsulent for Sydvestjyske Arkiver (18 timer pr. uge) ledige med ansættelse fra 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Stillingerne kan søges samlet eller individuelt. I ansøgningsprocessen får du mulighed for at tilkendegive om begge stillinger søges eller kun den ene, og i givet fald hvilken af stillingerne.

Leder af Ribe Byhistoriske Arkiv
Som leder af Ribe Byhistoriske Arkiv skal du dokumentere og formidle Ribes nyere historie.

Formidlingen sker bl.a. via arkivets læsesal, der er åben fire timer den første tirsdag om måneden. Derudover arrangerer arkivet foredrag og billedaftener, laver opdagelsesture i byen m.m. Der er kun denne ene faste stilling ved arkivet, men der er tre, frivillige medarbejdere. Ved ferie og sygdom sørges der for vikardækning af kollegerne fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Fagligt sparres der med kollegerne i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, hvorfra der også ydes fotograf- og IT-bistand.

Ribe Byhistoriske Arkiv har lokaler i den høje/åbne kælderetage under SeminarieHuset på Simon Hansens Vej. Arkivet har sin egen hjemmeside  https://rba.esbjerg.dk/ og formidler også via arkiv.dk

Vi forventer, at du har

 • relevant uddannelse: cand. mag i historie, etnologi eller lignende
 • lyst til arkivarbejde
 • kendskab til registreringssystemet Arkibas5
 • mod på at registrere arkivalier og billeder, så oplysningerne bliver søgbare digitalt
 • lyst til forskellige former for formidling, bl.a. besvarelse af diverse forespørgsler, hvoraf en del er slægtshistoriske og kommer fra udlandet
 • øje for arkivets muligheder i Den Åbne Skole
 • engagement i lokalmiljøet for at synliggøre arkivet
 • gode ideer til nye udviklingstiltag
 • fokus på – sammen med arkivets tre frivillige – at styrke den digitale formidling
 • vilje og evne til samarbejde med såvel borgere som fagligt relevante samarbejdspartnere.

Arkivkonsulent
Med base i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg giver arkivkonsulenten de 59 lokalarkiver, der er medlemmer af Sydvestjyske Arkiver (SVA), råd og vejledning til arbejdet i et lokalarkiv. I konsulentens arbejde indgår undervisning i arkiv- og registreringsarbejde samt Arkibas5/Arkiv.dk. Konsulenten tilrettelægger/afholder kurser m.m. for medlemsarkiverne og aflægger dem også besøg i forbindelse med løsning af konkrete opgaver, afholdelse af kurser m.v.
Kørekort kan derfor ikke undværes i stillingen.

Desuden fungerer konsulenten som sekretær for SVA (Sydvestjyske Arkiver) og står f.eks. for den indsamling og klargøring af arkivernes årsberetninger. Desuden er  udarbejdelse af nyhedsblad i samarbejde med bestyrelsen og vedligeholdelse af SVAs hjemmeside blandt arbejdsopgaverne. Praktisk planlægning af og afvikling af årsmøde og studieture er blandt arbejdsopgaverne – se i øvrigt https://sydvestjyskearkiver.dk/

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med bestyrelsen for Sydvestjyske Arkiver, men i det daglige arbejde refereres der til lederen af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Vi forventer, at du har

 • relevant faglig baggrund (f.eks. historie eller lignende), gerne med erfaring fra tilsvarende arbejde eller erfaring med lokalarkivarbejde i bred forstand
 • kendskab til arkivarbejde i såvel teori som praksis
 • har pædagogisk tålmod og er god til at kommunikere, er udadvendt, omgængelig og parat til at møde mange forskellige mennesker
 • kræfter og engagement til et alsidigt job
 • mulighed for kunne flytte rundt på arbejdstiden, da nogle arbejdsopgaver kan ligge om aftenen eller i weekender.

Vi tilbyder

 • indholdsrig deltidsstilling/indholdsrige deltidsstillinger
 • en arbejdsplads med stor tillid og indflydelse
 • en arbejdsplads hvor du får mulighed for at gøre en forskel
 • en arbejdsplads med gode og ordnede arbejdsforhold, løn og ansættelse efter overenskomst mellem KL og relevant faglig organisation.

Yderligere information
Spørgsmål om stillingen/stillingerne rettes til arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, 76 16 39 00 eller jd@esbjerg.dk

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ved ansættelse i stillingen vil straffeattest blive indhentet.
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Praktiske oplysninger
Ansøgningsfristen er lørdag den 18. maj 2024.

Vi forventer at afholde samtaler om stillingen/stillingerne fredag den 31. maj 2024. Det kan oplyses, at der ved samtalerne ud over personalerepræsentanter fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv deltager en af de frivillige ved Ribe Byhistoriske Arkiv og en repræsentant fra SVAs bestyrelse.

Går du videre efter ansættelsessamtale, vil der blive indhentet referencer fra nuværende og/eller tidligere arbejdsgiver, hvis du fortsat er i betragtning til stillingen. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på “send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV og relevant dokumentation.