Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, mandag den 18. oktober

Med den seneste donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 1,5 mio. kr. er der nu indsamlet over 11 mio. kr. til parken.

– Vi vil gerne takke alle lokale virksomheder for at I med jeres støtte til projektet har vist vejen for at få realiseret dette projekt. Der er ingen tvivl om, at det har været helt afgørende med den lokale opbakning for at også fonde ville støtte vores park, siger Carsten Lund fra initiativ- og styregruppen.

– Alle bidrag er flotte, men det har været ganske fantastisk at arbejde sammen med Peter Laursen, der som virksomhedshovedsponsor har givet 1 mio. kr. til parken, men også har bidraget med ide og arbejdskraft til projektet, siger Carsten Lund.

– Samtidigt vil vi også takke hele byrådet i Esbjerg Kommune for deres meget fornemme opbakning, tilføjer Peter Laursen.

– Da vi fik grønt lys for en tredjedel af anlægget på 3,6 mio. kr. fra byrådet og samtidig fik afsat midler til trafikforbedringer og en driftsaftale, så var grundlaget for at komme videre med projektet virkelig sat på turbo, føjer Vagn Sørensen fra initiativgruppen til.

På vegne af byrådet glæder borgmester Jesper Frost Rasmussen sig også over, at det nu er lykkes folkene bag projektet at få samlet så mange penge ind, at parken nu kan igangsættes.

– Jeg må sige, at det er et ganske imponerende arbejde, der er udført – først med at få ideen til projektet og efterfølgende med at indsamle midlerne til det. Der er arbejdet utroligt professionelt med helt projektet, og vi er glade for, at vi som kommune kan støtte op herom. Det bliver en meget vigtig attraktion for vores borgere og turister, der kommer til Ribe og kommunen, siger Jesper Frost Rasmussen.

Der er stadig behov for midler til Ribe Aktivitets- og Historiepark til at færdiggøre hele området, men der er nu indsamlet så stort et beløb, at arbejdet med at sætte projektet i gang kan startes. Vi forventer at forarbejde og gravearbejdet starter her i november måned, og herefter vil selve etablering af legeparken kunne sættes i gang.

Forventningen er, at parken er færdig til april 2022 og målet er, at den kan indvies på palmesøndag den 10. april 2022 om alt går vel, oplyser Carsten Lund.

– Vi er utrolige glade og en kende stolte over, at det er lykkes os at komme så langt hen til målstregen og vil gerne opfordre flere private til at støtte parken. Den brede opbakning er utrolig vigtig for at komme helt i mål, siger hele initiativgruppen som udgøres af Jørgen Jepsen, Claus Pedersen, Ole Lauridsen, Peter Laursen, Vagn Sørensen og Carsten Lund.

– Der er allerede kommet bidrage fra private personer i og omkring Ribe, som har støttet parken med forskellige beløb, og det er vi meget taknemmelige for sammen med alle de øvrige bidrag, siger hele gruppen samstemmende.

Fakta:

Der er nu indsamlet 11,5 mio. kr. Der er kommet ca. 4 mio. kr. fra 55 lokale virksomheder. Der vil senere komme en samlet oversigt over hvilke lokale virksomheder det er, der har støttet parken.

Esbjerg Kommune har støttet med 3,6 mio. kr. til anlægget og 1,1 mio. kr. til trafikforbedringer samt en årlig driftsaftale med Ribe Fritidscenter og parken opføres på kommunens jord.

Der er 11 fonde som har støttet parken. Udover A.P. Møller Fondens støtte på 1,5 mio. kr. har ObbekjerFonden, Claus Sørensen Fond og Johan Hoffmann Fonden støttet med 500.000 kr. hver, Lida og Oskar Nielsen Fond med 250.000 kr., Toosbuys Fond og Norlys Vækstpulje med 200.000 kr. hver, Rotary Fond og lokalafdeling med 120.000 kr., Fonden til Ribe Bys forskønnelse med 100.000 kr., Sydbanks Fond med 50.000 og Danske Bank Fond med 25.000 kr.

Parken forventes indviet den 10. april 2021 og der vil være 1. spadestik den 3, november 2021.

Annonce