Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Johnny Tauman, tirsdag den 11. juni

Det gode skib Marthas fremtid er indtil videre reddet. Men om der bliver tale om den planlagte rutesejlads mellem Ribe og Kammerslusen og videre til Sønderho er i skrivende stund usikkert.

På en ekstraordinær generalforsamling på Hotel Ribe tirsdag aften, blev der valgt en ny bestyrelse på fem personer alle bosiddende på Fanø.

Repræsentanter for den nye bestyrelse har allerede forhandlet med den største kreditor, der har givet et positivt tilsagn om at medvirke til økonomisk redningen af den konkurstruede forening Skøgum, der står bag skibet.

Det blev samtidig vedtaget, at Martha skal sejles til Nordby, hvor det vil få hjemhavn, indtil havnen i Sønderho er uddybet. Martha vil derefter få base i Sønderho, og hvor skibet skal sejle med gæster er afhængig af, hvor der er økonomi i sejladsen.

Et par af den nye bestyrelses opgaver bliver dels at få orden i økonomien, hvor foreningen Skøgum i dag skylder omkring 750.000 kroner bort, ligesom den nye bestyrelsen skal sørge for nogle folk med jagtskippereksamen af 3. grad, som kan sejle Martha. Det anslås, at der skal bruges omkring 25.

Med hensyn til økonomien er det den nye bestyrelses intention at sælge skibsaktier med et pålydende på 1000 kroner.

Det er også den nye bestyrelses intention, at der skal indkaldes til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor man bl.a. kan vælge to suppleanter til bestyrelsen, som det ikke lykkedes at

finde tirsdag aften. Desuden er det meningen, at foreningens navn skal ændres fra Skøgum til Foreningen Martha, og der skal laves en ny hjemmeside i et forsøg på at komme den dårlige fortid til livs.

På generalforsamlingen tirsdag aften var der generel glæde over, at det lykkes at redde skibet Martha og bevare det som udflugtsskib. Der blev stillet flere spørgsmål til, hvordan det kunne gå så galt med økonomien, men der var enighed om, at det ikke tjener noget formål at rippe op i fortidens synder.

Den ekstraordinære generalforsamling var nødvendig, fordi det ikke var muligt at vælge en ny bestyrelse på den sidste generalforsamling. Derfor valgte den gamle bestyrelse at blive med henblik på at afvikle en ekstraordinær generalforsamling med det formål at ophæve foreningen. Det blev altså undgået, da de fem fra Fanø meldte sig.

De fem er Willy Morgenstern, der bliver formand, Mads Jensen, Peter Mathiesen, Asta Morgenstern og John Loui.

Hvornår den nye ekstraordinære generalforsamling bliver holdt, er endnu ikke fastlagt.

Annonce