Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 11. juni

Når Ribe Marineforening lørdag den 22. juni kan fejre foreningens 100 års dag, er det i bevidstheden om et stigende medlemstal og at en helt ny marinestue på Hotel Ribe er færdig.

Egentlig er jubilæumsdagen den 26. juni, men af praktiske årsager har man valgt at fejre jubilæet den 22.

Danmarks Marineforening blev oprettet i 1913, og i foråret 1919 blev der indkaldt til et møde i industriforeningen i Ribe for at undersøge, om der skulle være basis for at danne en lokalafdeling af marineforeningen i Ribe. Det viste sig at være tilfældet.

I den første bestyrelse var Marius Mikkelsen fra Industriforeningen, postbud Schade, og S. Bang mens Windfeld Hansen blev fanebærer.

De første mange år blev møderne holdt rundt omkring i byen, men i 1954 blev det besluttet at oprette en marinestue på Weiss Stue, og den 20. august 1955 kunne marinestuen tages officielt i brug.

Kommunen havde betalt istandsættelsen af den gamle hestestald, hvor marinestuen blev indrettet, og forpagteren af Weis Stue, fr. Henriksen, betalte leje af stuen, som hun kunne bruge til selskaber.

Da Weis Stue i 1998 blev solgt og videresolgt, gled aftalen med kommunen ud.

I 2014 fik marineforeningen ny marinestue i Jacob A. Riis fødehjem i Sortbrødregade, og da de lokaler skulle omdannes til museum for den kendte ripenser, fik marineforeningen ny marinestue på Hotel Ribe. Her har foreningen for få måneder siden færdiggjort den nye marinestue.

Marineforeningen har i dag omkring 50 medlemmer, og bestyrelsen består af formand Gert Pedersen, kasserer Per Sleimann, Niels Arne Knudsen, Niels Kr. Petersen og Anker Andsbjerg.

Selve jubilæet markeres klokken 12 med en gudstjeneste i domkirken ved pastor Uffe Vestergaard. Her medvirker et shantykor fra Fanø.

Klokken 13 er der reception i Det Gamle Rådhus, og om aftenen er der fest for medlemmer og særligt indbudte.

Annonce