Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, torsdag den 22. september 2022

Spørgsmålet om, hvorvidt Ribe er på vej til at blive mere en ferieby end en by for fastboende, skal nu granskes nærmere.

Det er byrådets udvalg for by og planlægning, der har bedt forvaltningen undersøge problemet nærmere.

Sagen er blevet aktuel, fordi forvaltningen har fået henvendelser fra bekymrede borgere omkring udlejning af eksisterende helårsboliger til fritids- og ferieformål i indre by i Ribe. Baggrunden for henvendelserne er en bekymring om en gradvis omdannelse af Ribe by til et ferieudlejningsområde, hvor husejerne f.eks. udlejer deres helårsboliger via Air BNB som ferieboliger.

Sagen er, at hvis en ejendom er udlagt til helårsbeboelse, kan boligen ikke tages i brug til andet formål f.eks. til erhverv eller feriebolig uden forudgående tilladelse.

Sagen er givetvis rejst, fordi der i mange byer er en tendens til, at helårsboliger bliver lejet ud som ferieboliger, og det betyder en ”død” bymidte i vinterhalvåret. Et problem, man bl.a. i Skagen døjer med.

– Det er en kompleks sag med mange aspekter, og vi har bedt forvaltningen om at dykke dybere ned i de statistikker, vi har, siger formanden for by og planlægning Henning Ravn (V).

Han føjer til, at det materiale, man har, viser, at 91 hus i en periode ikke var beboede af fastboende.

– Hvis et hus ikke er beboet i seks uger, skal det indberettes til kommunen som ubeboet med mindre, huset er sat til salg eller under ombygning.

– Hvis et hus har stået tomt længere end seks uger, kan kommunen henvise boligsøgende til det, men det har vi ikke haft behov for i Ribe. Da statistikkerne bygger på samkøring af flere databaser, kan der være nogen usikkerhed om tallene, og derfor har vi bedt forvaltningen dykke længere ned i sagen. Det er personalemæssigt en ret krævende opgave, og derfor har vi bedt forvaltningen have tallene klar til årsskiftet, oplyser Henning Ravn.