Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, mandag den 1. marts

Byrådet gav sidst mandag eftermiddag grønt lys for, at der nu kan anskaffes jord til anlæggelse af en cykelsti langs Rosenalle og Nørremarksvej fra banegården til rundkørslen på Nørremarksvej.

Planen om en cykelsti på den pågældende strækning er vedtaget, men for, at den kan føres ud i livet, skal kommunen anskaffe jord, og den jord skal grundejerne langs vejen altså afgive.

Formanden for udvalget for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (V), oplyste på byrådsmødet, at man vil forsøge at få en frivillig aftale med lodsejerne om afgivelse af jorden.

Et enigt byråd gik ind for, at man kan købe jorden, men Jørgen Bosen Andersen (SF) efterlyste penge til flere cykelstier i kommunen.

Hvornår den nye cykelsti kan anlægges, ligger endnu ikke klart. Først skal der forhandles om afgivelse af jord med lodsejerne, og kan disse forhandlinger ikke ende i en frivillig aftale, kan det medføre en ekspropriation, og den kan tage tid.

Skulle det komme så langt, har udvalget for teknik og byggeri tidligere udpeget Henning Ravn (V) og Mussa Utto (S) som kommunens repræsentanter i en ekspropriation.

Annonce