Tekst & Foto: Johnny Tauman
10. november 2023

Når transmissionsledning med fjernvarmerør skal videre ad / langs Brorsonsvej – og derefter Kurveholmen, så er der nogle knaster på vejen, som skal løses!
Det ville umiddelbart være det letteste – set på oversigts kort med rør- og ledningsnet at placere fjernvarmerørene på kørebanen. Men her er der bare et stort MEN! Det går simpelthen ikke, da der under asfalten ligger en betonvej – og netop derfor er der ingen rør og ledninger her!

Måske kunne man så benytte diget langs vejene – Kurveholmdiget er anlagt i 1948. Kommer du forbi området vil du se en række træpinde med gul farve og påskriften GAS. For mange år siden blev der ”skudt” en gaslinje under Mølledammen nær Dagmarbroen – og denne gaslinje ligger og spærrer for fjernvarmerørene.

Her kommer gasledningen i land på Kurveholmen fra Vedels Anlæg

 

Ifølge tidsplanen skal der ultimo uge 48 foreligge en plan – en såkaldt metodebeskrivelse – for opbrydning og evt. opbrydning af Kurveholmen.
Det er planen, at arbejdet på Brorsonsvej og Kurveholmen skal foregå i perioden uge 1 til 7 (begge inklusiv