Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, pressefoto, torsdag den 13. maj

Ribe Boligforening modtager tre ladcykler som en del af Kulturministeriets pulje mod ensomhed. De eldrevne ladcykler skal være med til at styrke fællesskabet og bekæmpe ensomhed blandt beboerne i Ribe Boligforenings 1.100 boliger. Pengene kommer fra Kulturministeriets Vær Med-pulje, som går til at støtte nye fællesskaber, der bekæmper ensomhed og mistrivsel. Fællesskaber, der under corona-epidemien har haft svære vilkår.

– Jeg ser frem til, at cyklerne bliver en del af vores fællesskab, for cyklerne tilbyder noget til alle vores beboere. Vi har beboere, der af forskellige grunde kan have svært ved at møde op til de større fælles arrangementer, og der giver cyklerne mulighed for at få gode sociale oplevelser i mindre grupper, så det er nemmere at komme ud. For andre er det frisk luft og bevægelse, der er i centru siger formand for organisationsbestyrelsen i Ribe Boligforening, Jens Hunderup, der selv skal sidde bag styret som cykelpilot.

Om projektet

Projektet bygger på de positive erfaringer, som foreningen Cykling uden alder har med at skabe gode oplevelser og fællesskaber for ældre borgere.

På cykelturene giver alle et nap med og er betydningsfulde gennem de relationer og venskaber, der opbygges. Både cykelpiloter og passagerne får mulighed for at bruge deres kompetencer, få anerkendelse og opbygge sociale relationer. Ikke kun i forbindelse med selve cykelturene, men også i planlægningen og koordinationen forud for cykelturene.

Cykling uden alder, Ældresagen i Ribe og Cyklistforbundet er samarbejdspartner i projektet og skal sammen sikre, at projektet bliver en integreret del af beboernes hverdag.

Tilbuddet vil være målrettet beboere i Ribe Boligforening, som er særligt udsatte i forhold til ensomhed og isolation. Men håbet er, at alle beboere – unge, voksne og ældre – vil opleve fællesskaber og frisk luft på cyklerne, enten som passager eller som cykelpilot.

Projektet løber formelt året ud, men fællesskaberne omkring de tre ladcykler skal blomstre mange år ud i fremtiden.

Projektet bliver officielt skudt igang den 25. maj.

Fakta

Om Vær Med-puljen:

Vær Med-puljen er oprettet af Kulturministeriet og har til formål at støtte nye fællesskaber, der bekæmper ensomhed og mistrivsel. Fællesskaber der i den seneste periode med corona-pandemien, har haft svære vilkår. BL – Danmarks Almen Boliger udmønter og administrerer puljens midler: https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/vaer-med-pulje-til-bekaempelse-af-ensomhed/

Om Ribe Boligforening:

Ribe Boligforening er en almennyttig boligforening med 30 boligafdelinger med i alt 1121 lejeboliger.

Boligerne udlejes i samarbejde med Boligkontoret Danmark.

Annonce