Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, tirsdag den 21. september

Corona-nedlukningen har været hårdt ved mange ældre og handicappede mennesker, idet dagligdagen på mange måder er blevet lavet om i forhold til det normale. Det har bl.a. betydet, at en række aktiviteter og hjælpeforanstaltninger ikke har kunnet gennemføres med ikke mindst større ensomhed til følge for nogle.

Det rådes der nu bod på.

Et enigt Esbjerg Byråd har netop godkendt fordelingen af de midler på 1,6 millioner kroner, som staten har stillet til rådighed til en række arrangementer for de sårbare ældre, der ofte er demente, og til borgere med handicap.

De 1,3 millioner kroner går til de ældre, mens de øvrige penge går til handicappede.

Formanden for sundhed- og omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF) nævnte, at pengene skal bruges til øget aktivitet for de ældre, som kan hjælpe på ensomheden. Det skan ske ved udflugter, hjælp til indkøb, fysisk- og mental rehabilitering.

– Og det må gerne ske ved hjælp af frivillige eller organisationer, sagde Olfert Krog.

Han nævnte videre, at ordningen omfatter omkring 3000 mennesker i hele kommunen, og af disse er de fleste sårbare ældre og demente.

Hjælpen tilbydes som et klippekort-system, hvor modtagerne kan vælge nogle ydelser eller aktiviteter, de gerne vil have eller deltage i.

Ulla Kromann Meyer (S) glædede sig over, at ordningen nu kommer i gang, og Preben Rudiengaard (V) var glad for, at det bliver et system med klippekort, der gennemføres: – For uanset, om vi husker lidt dårligere, er blevet ældre eller handicappet, er vi selvstændige mennesker, som bedst selv ved, hvad vi gerne vil, slog han fast.

Annonce