Tekst Hasse Jørgensen, foto privat, onsdag den 24. maj 2023

Et forældrepar, Sandra og Rene Jensen, er dybt frustrerede over den måde, ledelsen på Ansgar Vadehavsskolen har behandlet et voldeligt overfald på deres datter. Frustrationerne er så store, at parret nu har indgivet en officiel klage over skolen.

Pigen, der går i 5. klasse på Ansgar Vadehavsskolen, blev i en time i hjemkundskab overfaldet af en klassekammerat. Overfaldet var så voldsomt, at vikaren ikke kunne stoppe drengen, der overfaldt pigen. Vikaren måtte i stedet løbe ud for at få tilkaldt hjælp.

I første omgang blev overfaldet af ledelsen på skolens interne kommunikationssystem Aula beskrevet som en ”konflikt, der er løst”.

Det er forældreparret slet ikke enig i, og beskeden blev da også slettet igen, da Rene Jensen meddelte skolen, at der var indgivet politianmeldelse og sendt en underretning til Esbjerg Kommune om drengen, der begik overfaldet. Politiet har senere overfor forældrene betegnet overfaldet som vold.

Sandra og Rene Jensen fortæller samstemmende: – Der skete det, at vi blev ringet op af skolen den 3. maj, hvor vi fik at vide, at vores datter havde fået et blåt mærke, men havde det godt. Senere fik hun det dårligere, og Sandra hentede hende i skolen.

– Hjemme fik hun det stadigt dårligere. Hun blev svimmel og kastede op, og da hun kom til vagtlægen, konstaterede lægen, at hun havde fået tre kraftige slag i hovedet med buler til følge, at hun havde fået flere slag i mave og på benene samt at hun havde hjernerystelse. Hun skulle blive hjemme, til hun var rask nok til at komme i skole.

Ikke første gang

– Mandag den 15. maj fik hun lov til at starte i skolen i to timer per dag. Forinden havde vi haft samtaler med skoleledelsen, der efter vores opfattelse slet ikke tog sagen alvorligt. De ville ikke flytte drengen fra klassen, selv om han gennem sin adfærd skaber voldsom utryghed, driller og generer de andre elever. Det er heller ikke første gang, han har været efter vores datter. En gang trak han stolen væk under hende, så hun faldt og fik et kraftigt blåt mærke på ryggen, og sådan har der været flere tilfælde også med andre elever i klassen.

Rene Jensen fortæller videre: – Jeg har været til møder med skoleledelsen og fået at vide, at den pågældende dreng skal blive i klassen, for han skal lære at opføre sig ordentligt ved at se de andres adfærd.

– Jeg har samtidig fået at vide, at skolen ikke kan garantere min datters sikkerhed.

– Nu er der sket det, at der er kommet yderligere en voksen i klassen, som skal sørge for god trivsel blandt børnene.

Overfor det siger forældrene, at deres datter ikke kommer i skole, så længe drengen, der overfaldt hende, også er i klassen.

– Det kan ikke være rigtigt, at vores datter skal konfronteres med ham hver eneste dag. Vi er helt klare over, at drengen på grund af sin adfærd trænger til massiv hjælp, og den hjælp må og skal man give ham, påpeger pigens forældre.

Flere forældre bakker op

Ryk Ind Ribe har talt med flere forældre til børn i klassen, som bakker Sandra og Rene Jensen op i, at den nævnte dreng skaber stor utryghed og problemer i klassen. I et tilfælde har han efter sigende spurgt en elev, han havde chikaneret, om denne kunne tilgive ham. – For, som han havde sagt, så kan jeg drille dig igen i morgen.

En af forældrene fortæller også, at eleverne i klassen har været på ”bombekursus” som går ud på, at eleverne skal lære at undgå at antænde den lunte på den angivne dreng, som åbenbart er meget kort.

Men drengen skal jo også lære at opføre sig ordentligt.

– Der er her tale om et lysende eksempel på manglende integration, for vi ser aldrig hans forældre til klassearrangementer på eller udenfor skolen eller til forældremøderne. Både drengen og forældrene trænger til massiv hjælp, påpeger en af forældrene.

Det fortælles også, den overfaldne pige har fået sin bluse smidt ned i et toilet, hvor der både var afføring og urin.

Forældrene, Ryk Ind Ribe har talt med, har af hensyn til deres børn ønsket at være anonyme, og det respekterer vi. Navnene er redaktionen bekendt.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Pigens kind var flere timer efter overfaldet tydeligt hævet og misfarvet.

Børn skal være trygge i skolen

Det konservative byrådsmedlem May-Britt Andrea Andersen, er nu også gået ind i sagen og har rejst sagen i en række konkrete spørgsmål til kommunens skolechef, som hun nu venter svar på.

– Familien kontaktede mig, og jeg har gennem nogle kritiske spørgsmål til skolechefen spurgt ind til omstændighederne.

– Det er mig meget magtpåliggende, at børn skal kunne gå trygt i skole. Det er en sag, der optager mig meget, siger May-Britt Andrea Andersen, der selv er uddannet lærer.

– Jeg har fra mit arbejde erfaring med disse ting, og det er ikke første gang, der er den slags problemer i kommunens skoler. Der er ingen vindere i en sådan sag, men det er et spørgsmål om at håndtere sagerne korrekt, og jeg har behov for at vide, om det er sket i det aktuelle tilfælde.

May-Britt Andrea Andersen siger videre, at hun er rystet over familiens fortællinger og at hun har i sinde at spørge ind til de nye oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med denne artikel om, at eleverne har været på “bombekursus”.

– Det lyder nærmest som en bagvendt pædagogisk tankegang.

May-Britt Andrea Andersen påpeger videre, at ved vold og overfald i skoler gives der ofte en uges hjemsendelse til gerningspersonen, og vi kan af referater i aviser se, hvordan elever er blevet hjemsendt fra sidste skoledag, fordi de har foretaget sig ting, der var langt mindre alvorligt end vold.

Sagen håndteres efter regler og love

Skoleleder Anita Kallesø kan ikke udtale sig om konkrete sager, men generelt siger hun: – Vi håndterer sagen som retningslinjerne siger, vi skal, og som loven foreskriver. Vi er i tæt dialog med de implicerede. I alle skoler er der regler for håndtering af hændelser af alvorlig karakter, og vi behandler sagerne efter de regler. Vores opgave er at passe på alle børn, der går i skolen.