Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman    Dronefoto: Ove Detlevsen
22. marts 2021

– Baggrunden for, at vi er samlet her i dag, er, at der primært køres for stærkt frem til rundkørslen, hvilket påvirker trafiksikkerheden ikke bare i rundkørslen, men også i høj grad beboerne langs Obbekjærvej og Nørremarksvej, indledte Heidi Slominski mandagens møde med deltagelse af beboere repræsenterende 100 ejendomme og politikere fra Esbjerg Kommune.

Heidi bød velkommen og ridsede udfordringerne op

Stedet er den forholdsvis nye rundkørsel Nørremarksvej / Obbekjærvej, hvor der er sket alt for mange ulykker med daglige farlige trafiksituationer.

– Vi er bekymrede for skolebørnene, lød det fra flere, som påpegede en øget trafikintensitet siden åbningen af Sportsvej. Med udbygningen af Ribe Fritidscenter, etablering af Europas længste legeplads og en kommende udstykning i Klostermarken må der forventes et stigende trafikpres.

Kurt Bjerrum og Alex Sørensen lyttede til beboernes bekymringer

Trafik & Byggeudvalget har drøftet trafikforholdene på fredagens møde – og som Alex Sørensen fremførte, så handler det meget om trafikkultur – og hvordan adfærden kan ændres. Samtidig opfodrede han gruppen, der bestod af godt 20 beboere til at sende deres ønsker til Lokalrådet.

Søndag d. 14. marts blev et hus i rundkørslen ramt af en bil, da chaufføren fik et ildebefindende. Der skete så store skader, at familien har måttet genhuses. – Det er bare tredje gang, vi har haft biler inde på vores grund, fortalte den kvindelige beboer, som havde taget sin søn med. Nu må der ske noget!
Der blev bla. foreslået, at der opsættes autoværn i rundkørslen.

Sikring langs Obbekjærvej mangler

Der blev argumenteret godt fra beboernes side, der også savner sikring af de bløde trafikanter på Obbekjærvej. Der er ingen kantsten, og biler bruger gerne både rabat og cykelsti/fortov for at køre højre om venstresvingende bilister.

Seks politikere havde taget mod invitationen til at møde beboerne og bese rundkørslen: Alex Sørensen (V), Anders Rohr Jørgensen (V), Kurt Bjerrum (V), Karen Sandrini (A), Karsten Degnbol (V) og Susanne Dyreborg (DF).

Inden turen gik videre til selve rundkørslen, skitserede Alex Sørensen den videre proces:

  • Trafik & Byggeudvalget ser på sagen
  • Forvaltningen udarbejder forslag
  • Der foretages dels trafikmålinger dels hastighedsmålinger for at få den nødvendige evidens

Både Alex Sørensen, Kurt Bjerrum og Karsten Degnbol pointerede, at beretningerne havde gjort indtryk. Men spørgsmålet er, hvilken løsning der er den bedste. Det undersøges nærmere

Gribende fortælling

På besigtigelsesturen talte flere politikere med husejeren, hvis hus var blev ramt – og fik en gribende fortælling om utryghed gennem 2½ år.

Beboernes plan bringes tirsdag

Beboerne afleverede forslag til trafikregulering i området. Denne plan bringer RYK IND RIBE i en artikel tirsdag.

 

Annonce