En ændret drift af Mølledammen vil først blive behandlet politisk i løbet af efteråret

Hjem/Artikler, Nyheder/En ændret drift af Mølledammen vil først blive behandlet politisk i løbet af efteråret

Annonce

Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
14. august 2019

”Hvorvidt der skal ske en ændret drift af Mølledammen, som der er en del borgere i Ribe der ønsker, bliver der først en politisk drøftelse af i efteråret, når der foreligger faglige vurderinger af faunaen. Der er således god mulighed for, at politikerne tager jeres input med til den videre behandling af sagen om Mølledammen”, siger miljøchef Christina Egsvang Føns til RYK IND RIBE med henvisning til dialogmødet den 23. august i Esbjerg.

Hun fortæller endvidere, at der er der lagt op til et dialog om forholdene for Mølledammen på mødet den 23. august. ”Vi håber, vi med mødet kan være med til at rydde eventuelle misforståelser af vejen, så den forsatte dialog kan være konstruktiv til gavn for os alle sammen”.

Miljøchefen oplyser, at det som Teknik & Byggeudvalget samme formiddag skal tage stilling til på mødet forinden, alene relaterer sig til, om forundersøgelsen for vådområdeprojektet skal fortsætte. Til dette er der nedsat en gruppe af lodsejere og interessenter, som skal give input til den videre politiske behandling”.

Med afsæt i ovenstående bliver det spændende at se, hvordan mødet i morgen torsdag, den 15. august i Ribe Fritidscenter udvikler sig.

Annonce