Tekst Hasse Jørgensen, foto ministeriet, lørdag den 18. marts 2023

Den lokale ældreminister Mette Kierkgaard (M), der i dag bor i Kærbøl, kommer formentligt til Ribe for at deltage i et møde med Ældresagen mandag den 17. april om formiddagen.

Jenny Beck, der er formand for Ældresagen i Ribe, fortæller, at man i øjeblikket arbejder ihærdigt på at få mødet arrangeret.

– Jeg regner med det er i orden. Jeg har talt med ministersekretæren, som fortæller, at de også regner med, at mødet bliver til noget, men vi mangler lige den sidste egentlige bekræftelse, fortæller Jenny Beck.

Mødet skal holdes i Ribe fritidscenter, og det bliver et møde for bestyrelserne i Ældresagen i Esbjerg, Bramming og Ribe. Der bliver således ikke tale om noget offentligt møde.

– Mette Kierkgaard arbejder i øjeblikket på en ældrelov, og hun har ytret ønske om at få nogle input til den nye lov og mødes med Ældresagen og høre vores synspunkter, fortæller Jenny Beck.

Mette Kierkgaard, der blev udpeget som minister den 15. december, har et omfattende CV. Hun er student fra Ribe Katedralskole og har læst cand.scient.soc. på Ålborg Universitet. Hun har en ph.d. i politisk sociologi og master i offentlig ledelse fra Syddansk Universitet og Århus Universitet. Hun har desuden haft studieophold på Harvard University, USA, West Virginia University, USA, ligesom hun har studeret i England.