Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, kort Esbjerg Kommune, tirsdag den 2. marts

Et enigt byråd gik mandag ind for, at 2,5 kilometer privat fællesvej opgraderes som offentlig vej som et led i etableringen af cykelstien fra Ribe til Vadehavscentret i V. Vedsted. Dermed synes det sidste punktum at være sat i sagen.

De 2,5 kilometer omfatter en del af Sdr. Farupvej samt Kløjsvej. Sidstnævnte vej lukkes helt for gennemkørende trafik med en bom. Det muliggør, at lokale landmænd fortsat kan bruge vejen som adgangsvej til marker, men det bliver ikke muligt at bruge vejen for gennemkørende trafik.

Af byrådets dagsorden fremgår, at der flere gange er set turistbusser på Kløjsvej, som har forsøgt at bruge den som genvej. De har måttet bakke for at komme væk fra vejen, da den slet ikke egner sig til buskørsel.

Formanden for udvalget for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (V), oplyste på byrådsmødet, at det at vejene opgraderes fra privat fællesvej til offentlig vej og sti betyder, at vejene får fast belægning og at vedligeholdet overgår til kommunen.

Et par lodsejere har modsat sig lukningen af Kløjsvej, fordi de bruger vejen som adgangsvej til marker. Med en bom vil de fortsat kunne bruge vejen som adgangsvej.

Annonce