Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune. Søndag den 3. marts.

Esbjerg Kommune har fået et nyt tilbud til veteraner og deres pårørende. I akutte situationer kan de nu ringe til en hotline. Døgnet rundt besvares opkaldene, og her vil tidligere udsendte og deres familier kunne få hjælp. Hjælpen kunne fx være kontakt til relevante myndigheder eller henvisning til lokale tilbud. Hjælpen vil være meget individuel med udgangspunkt i telefonsamtalen.

– Fra politisk side er der et ønske om, at vi tager godt hånd om veteranerne og deres nærmeste. Det betyder også, at når der er et akut behov for hjælp, så skal vi være klar til at yde hjælp, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Hotlinen eksisterer allerede som et tilbud i dag for borgere i Varde Kommune. Nu udbredes tilbuddet til også at gælde for borgere i Esbjerg Kommune. For at ensarte tilbuddene i de to kommuner har Esbjerg Kommune lavet en aftale med Varde Kommune omkring driften af hotlinen.

– Denne aftale er en direkte udløber af Esbjerg Kommunes veteranpolitik, hvor vi faktisk siger, at vi lader os inspirere af Vardes tiltag på området. Når nu Varde Kommune har gode erfaringer med en døgnåben telefonlinje, så er det naturligt for os, at dette set-up også kommer veteraner i Esbjerg Kommune til gode, uddyber Jesper Frost Rasmussen.

I begyndelsen af 2019 vedtog Esbjerg Byråd kommunens første veteranpolitik, og her understreges det, at kommunen ønsker at yde en helhedsorienteret indsats i forbindelse med støtte til veteraner og deres pårørende. Den støtte kan altså nu begynde med et opkald til hotlinen på telefon 79 94 76 11.