Project Description

Dialogerne blev gennemført med afstand i små grupper

Tekst & Foto: Johnny Tauman
25. maj 2021

Som et led i arbejdet med at realisere kommunens Vision 2025 tager medlemmer af byrådet på en rundtur, så det bliver så nemt som muligt som borger at stille spørgsmål og bidrage med forslag til udviklingen af kommunen. Tirsdag eftermiddag var turen kommet til Jedsted-Vilslev med mødested på det grønne område over for Kongeådal Brugsforening.

Mange borgere var mødt frem, da arrangementet begyndte – og i alt kom vel omkring 50-65 forbi i løbet af halvanden time.  De blev beværtet med både vand og kaffe/chokolade på en eftermiddag, hvor blæsten føltes kold, men hvor regnen heldigvis udeblev.

Stort og småt i lokalområdet blev vendt med de ni byrådspolitikere – og de nød dialogen og fik indblik i de forskellige ønsker og idéer, som rører sig i området fra Kammerslusen i syd til Hjortlund i øst, men mest i Jedsted-Vilslev.

RYK IND RIBE vil onsdag bringe en artikel, der behandler de forskellige temaer, som beboerne fremførte – og hvordan temaerne blev vendt. Og det spænder vidt fra legeplads, boliger til ønsker om kørselsforbud med tunge køretøjer.

Fra Esbjerg Byråd deltog: Karen Sandrini (A), Nini Oken (A), Connie Geissler (A), Anne Marie Geisler Andersen (B), May-Britt Andrea Andersen (C), Diana Mose Olsen (SF), Jørn Boesen Andersen (SF), Henning Ravn (V) og Kurt Bjerrum (V).

Kjældgaards Kaffe var på plads – og der var godt gang i brygningen af kaffe og kakao

Annonce