Vadehavsskolen med campusmiljø i SeminarieHuset – er der vejen frem nu?

Hjem/Artikler, Nyheder/Vadehavsskolen med campusmiljø i SeminarieHuset – er der vejen frem nu?

Annonce

Project Description

Tekst & Collage: Johnny Tauman
9. oktober 2019

Esbjerg Kommune har søgt økonomisk indsprøjtning ved at hæve skatten, men vil samtidig bruge godt 11,6 million på at ombygge SeminarieHuset, 3,1 million til ombygning af Vittenbergskolen samt 265.000 kr til ombygning af Gredstedbro Skole.
Og ser dermed stort på, at stationsbyen bliver mindre attraktiv, hvilket bla. fremgik på mødet i forbindelse med nye ideer til den nye politik for landdistrikterne.
Og tænk sig, at man bruger en Privatskoles flytning som argument – er det professionelt?
RYK IND RIBE støtter op om udvikling, når basisforholdene er på plads i folkeskolerne.

Beskrivelse af forslag

Ribe Privatskole har i 2019 har opsagt og forladt deres lejemål i SeminarieHuset i Ribe. Bygningerne står nu tomme i dagtimerne. Dette åbner for en mulighed for at etablere en overbygningsskole for Vadehavsskolen i SeminarieHuset.

Fordele – men hvad sagde Gredstedbro?

Hvad var den politiske udmelding? At overbygningsskolen kunne etableres uden at inddrage Gredstedbro Skole, men det er måske glemt?Forvaltningen opremser en lang fordele, som er beskrevet i budgettet.
Der er en række store fordele, som kan vindes ved dette:

1.Uddannelsesmiljøet kan styrkes i Ribe ved etablering af campusmiljø, som via et tæt samarbejde med Ribe Katedralskole tilbyder en bred vifte af ungdomsuddannelser, kan give unge et lokalt uddannelsesmiljø med en lang række muligheder. Dette kan tage konkurrencen op mod de større uddannelsesmiljøer i Esbjerg og Tønder.
2.Via en overbygningsskole i SeminarieHusets rammer kan der etableres et ungdomsmiljø, hvor skole og fritid kan smelte sammen for de unge i Ribe området. Det skal ske ved et tæt samarbejde med områdets foreninger og andre brugere af huset: ungdomsskolen, kulturskolen, biblioteket, vejledning m.v.
SeminarieHuset skal altså ikke bare bruges til skole i dagtimerne, men også fyldes med fritidsaktiviteter, når skoledagen er slut. Der er et ønske om et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv, bl.a. ved at man får mulighed for at etablere profillinjer.
3. Med samling af overbygningen skabes langsigtede driftsmæssige fordele.
4. Med en samling af overbygningen ønsker Vadehavsskolen at bruge dette som afsæt til at styrke deres fælles profil og samarbejde mellem afdelingerne. I dette forslag er medtaget økonomi, så Vittenbergskolen Vadehav og Gredstedbro Skole

Vadehav får mulighed for at styrke deres rammer til en ny profil med elever fra 0-6 klasse.

Hvis forslaget vedtages, lægger forvaltningen og skolens ledelse op til et udviklingsarbejde med alle skolens interessenter, så der skabes en udvikling, hvor alle bidrager til de muligheder, denne nyskabelse vil bringe.

Der er udarbejdet et samlet oplæg til en overbygningsskole. Desuden har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolebestyrelse, elever og medarbejdere fra alle skolens afdelinger udarbejdet et ideoplæg til Vadehavsskolen 2.0 Vadehavsskolen med overbygningsskole. Dette er tænkt som et oplæg til beslutningstagere og interessenter for at kunne se mulighederne, hvis dette forslag vedtages.

 Millionudgifter

Økonomien i dette forslag indeholder driftsfordele ved en overbygningsskole samt anlægsudgifter for i alt 11,6 mio. kr. i SeminarieHuset.
Herudover kommer ombygning af Vittenbergskolen Vadehav til kr. 3,1 mio. kr. og ombygning af Gredstedbro Skole Vadehav til 265.000 kr.
En sammenlægning af overbygningsklasserne medfører en reduktion i udgiften til undervisning ved en ibrugtagning af bygningerne med flytning af eleverne pr. 1.8.2021.
I forbindelse med opsigelse af lejemålet til Riberhus Privatskole mister Esbjerg Kommune (Teknik & Miljø) følgende indtægter, som modregnes i provenuet, der opstår ved at samle overbygningsklasserne på SeminarieHuset i Ribe.

Ubesvarede spørgsmål

Og kan et nyt navn som CAMPUS skabe bedre vilkår?
Hvad skal der ske med de tomme lokaler, som opstår på Gredstedbro Skole, på Vittenbergskolen og Ansgarskolen?
Og er der i skuffen en model, der sammenlægger grundskolerne for Ansgarskolen og Vittenberskolen på én skole?

Annonce