Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ove Detlevsen, torsdag den 11. november

Det er uvist, om sikringen af krydset hovedvej 11 – Bjerrumvej bliver gennemført i 2022 eller 2023.

Det fortæller Willi Weber fra Lokalråd Ribe Midt efter at have været i kontakt med vejdirektoratet for at høre om planerne.

Vejdirektoratet oplyser ifølge Willi Weber, at pengene frigives først i 2022 og derefter skal der indhentes det nødvendige projektgrundlag (opmåling, ledningsinformationer mm.), udarbejdes detailprojekt og udbydes entreprisearbejderne. Der er besluttet mange infrastrukturprojekter til gennemførelse og der skal derfor laves tidsplaner for alle projekterne. Det er uvist om projektet kan udføres allerede i 2022 eller om det først bliver i 2023, da det bl.a. afhænger af miljøforholdene, om der skal eksproprieres.

Som bekendt har politikerne fundet 8 millioner kroner, der skal bruges til en regulering af  krydset og opstilling af et lysanlæg, så de bløde trafikanter, der skal krydse hovedvejen for at komme fra Holmevej til Bjerrumvej eller omvendt, ved tryk på en knap kan sikre grønt lys til krydsning af hovedvejen.

Annonce