Tekst: Renè Jørgensen foto: privat
22. september 2022.

Urimelig behandling af turister

Så kontant udtrykker en Ribe-borger sig til redaktionen på RYK IND RIBE.

– Jeg var onsdag eftermiddag en tur i byen for at få en is. Vi går over parkeringspladsen ved Ribehallen/ Hovedengen, fortæller borgeren, hvis navn er kendt af redaktionen.

– Det der gør mig vred er, at flere tyske turister, der holder på parkeringspladsen, får en parkeringsafgift.
Problemet er, at hvis man ikke er kendt, kan man ikke se skiltene fordi gravemaskiner og udstyr dækker skiltene til. Der er tre indkørsler, og den længst mod engen er ensrettet og har skiltningen om p-zone. Det kan man bare ikke se, for der er spærret, og man kører ind fra en af de andre indkørsler uden chance for at se skiltene og vide, at der parkeres ulovligt, siger borgeren.

Borgeren spørger parkeringsvagten om det ikke er urimeligt, når parkeringspladsen ligner en byggeplads og skiltene er gemt væk bag maskiner og materielt. Parkeringsvagten er lidt tøvende og mener måske borgeren kunne have ret, men der er jo en skiltning ved Ribehallen, mener parkeringsvagten. Den går bare ikke, for de to parkeringspladser er adskilt af en vej og er man ikke lokal, kan man ikke vide det gælder begge pladser.

Borgeren finder ikke behandlingen af byens gæster rimelig. Esbjerg Kommune har P NORD til at kontrollere i bl.a. Ribe, og derfor henvender redaktionen sig til formand Henning Ravn (V) for udvalget for Plan og Byudvikling for en udtalelse på borgerens henvendelse.

Henning Ravn (V) vil vende henvendelsen med forvaltningen og vende tilbage med et svar.

RYK IND RIBE var forbi torsdag morgen og selv om pladsen ikke var fyldt op med maskiner og andet, skulle man se sig godt om for at finde skiltet.

I disse sparetider for handlen, burde en hver turistkrone være velkommen i Ribe Handel. Det er den helt sikkert også. Det er vel de færreste, der synes at turisterne skal bruge penge på afgifter frem for handel, særligt når det er uforskyldt.

Det er ganske enkelt for dårligt.

Så´ det sagt.