Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Esbjerg Kommune, mandag den 25. september 2023

Det ungebyråd, der skal være en del af den demokratiske proces i Esbjerg Kommune, kommer til at bestå af 21 medlemmer, og aldersgrænsen udvides med et år for både de yngste og de ældste medlemmer. På den måde får samtlige 21, der har søgt plads i ungebyrådet, også søde i rådet.

Egentligt var meningen, at der skulle være 15 i rådet, og at aldersgrænsen skulle være mellem 14 og 25 år.

Men der kom 21 ansøgninger som tidligere beskrevet i Ryk Ind Ribe, og den yngste er endnu ikke fyldt 14, mens den ældste er blevet 25 år.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fortæller, at økonomiudvalget har godkendt udvidelsen af både medlemstallet og aldersgrænsen.

– Vi vidste på forhånd ikke, hvor stor interesse, er ville være for ungebyrådet, og vi ved ikke, hvor stort et frafald, der eventuelt bliver under vejs. Så derfor har vi fulgt forvaltningens indstilling om at udvide deltagertallet og aldersgrænsen, så alle, der er interesseret, kan komme med nu. Så må vi se, om vi på et tidspunkt skal justere tingene. Nu sætter vi det i gang, siger borgmesteren, siger borgmesteren, der samtidig oplyser, at sagen lige skal runde byrådet, der skal vedtage ændringerne endeligt.

Ungebyrådet kan selv rejse sager overfor byrådet, ligesom ungebyrådet kan høres af selve byrådet i sager, der er relevante for de unge.