Tekst Hasse Jørgensen, dronefoto arkiv Ove Detlevsen, mandag den 13. maj 2024

Ændringen af Ribe Jernindustris tidligere grund til et attraktivt boligområde er kommet et godt og stort skridt videre.

Det er sket i og med, at et helt enigt byråd mandag aften vedtog dels finansieringsplanen for nedrivning af de eksisterende bygninger og oprensning af grunden samt at byrådet også enstemmigt vedtog en ny businessplan for området.

Bevillingen til nedrivning og oprensningen er justeret op til 23, 3 millioner, og det blev godkendt uden kommentarer.

Som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) redegjorde for, er den nye businessplan en ny helhedsplan, der lægger rammerne for boligområdet med 320 nye boliger i varierende udformninger med mulighed for p-hus og erhverv ud mod Saltgade.

Maj-Britt Andrea Andersen (C) var meget positivt stemt overfor projektet og nævnte, at investeringen er et bevidst og langsigtet mål for at sikre udviklingen af Ribe med skyldigt hensyn til Ribes historie.

Hun nævnte samtidig, at Ribe har andre gode projekter for bosættelse bl.a. i Klostermarken, men hun håbede, at projektet på jernstøberiets gamle grund kan blive et godt supplement til de eksisterende projekter.

Også Klaus Sandfeld (V) var meget positiv og glædede sig over at følge projektet fremover.

Jesper Frost Rasmussen: – Det er fantastisk at kunne tilbyde så attraktive boliger i det centrale Ribe.