Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, tirsdag den 14. maj 2024

Igangsætningen af udvidelsen af Ribe Svømmebad er kommet et stort skridt nærmere en realisering. Det er sket i og  med, at byrådets udvalg for kultur og fritid har godkendt en budgetoverskridelse på 6,9 millioner. Det bringer den samlede udgift op på 22,1 millioner kroner.

Det var et enigt udvalg, der godkendte prisforhøjelsen, fortæller formanden for udvalget, Jakob Lose (V). Nu bliver anbefalingen af frigivelsen af pengene sendt til økonomiudvalget og dermed byrådet, der har det endelige ord at sige i sagen.

Udvidelsen af svømmebadet har været længe på trapperne, og oprindeligt var der afsat et beløb på 15,2 millioner kroner til projektet.

Men flere faktorer har gjort, at det blev de 6,9 millioner kroner dyrere. Dels er materialeudgifterne steget, dels er der en almindelig prisudvikling, og dels viste det sig, at udvidelsen skal ligge på det sted, hvor det gamle friluftsbad lå. Da den gamle Ribe Kommune nedlagde friluftsbadet, valgte man blot at jævne den øverste del af badet med jorden, mens selve basinnet med mure består under jordoverfladen. Disse ting skal nu fjernes for at give plads til udvidelsen, og det har fordyret projektet,

Svømmebadet er ejet af kommunen men det drives af Ribe Fritidscenter, og i processen er hele projektet gennemgået.

De fysiske rammer, størrelse af bassiner mv. er stadig de samme, som var udgangspunktet i det godkendte dispositionsforslag.

Budgetforudsætningerne har været at udbyde byggeriet i hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren står for byggepladsdrift, tidsplanlægning, sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Det har ikke været muligt at finde nok interesserede hovedentreprenører, der ønskede at give pris, bl.a. på grund af byggeriets størrelse og kompleksitet.

Byggeriet er derfor genudbudt i fagentrepriser.

– Vi er selvfølgelige trætte af, at tingene blev dyrere, men vi er er informeret løbende. Sidste gang vi blev opdateret var omkring jul, og her viste det sig, at tingene blev noget dyrere, og da vi holdt licitation viste det sig, at det blev endnu en ”snært” dyrere, men vi synes, at projektet er godt, og vi sender det nu videre til økonomiudvalg og byrådet, siger Jakob Lose.