Tekst & Foto: Johnny Tauman
16. september 2022

Når tidsplanen er færdig – og alle implicerede naboer er blevet informeret, så vil man opleve, at der skal graves et stort og meget dybt hul, i krydset: Nederdammen, Sct. Nikolaj Gade, Tvedgade og Saltgade.


Anlægsingeniør Tommy Andersen, Din Forsyning fortæller til RYK IND RIBE: – For fjernvarmen er det et helt centralt sted i forhold til varmeforsyningen i Ribe, hvor forbindelsen i alle retninger skal etableres. For kloak og vand er det ligeledes et knudepunkt. For fjernvarmen kræver det særligt fokus.

Aller dybest nede

Og der skal graves rigtig dybt, hvor den store spildevandsledning ligger nederst – oven over ligger vandledningerne og øverst endelig fjernvarmerørene. Der er således knudepunkter, som alle skal udskiftes – og udbygges, så forsyningsnettene bliver fremtidssikrede. Når den ene type er færdig, dækkes der til og gøres klar til den næste.

Der er i tidsplanen indarbejdet den fornødne tidsmargin, så Sydvestjyske Museer kan få viden om kulturlagene mm netop her – tæt ved åen.